Utwórz fakturę

GENERAL TRADING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy GENERAL TRADING
PIN 31345247
TIN 2020839260
Numer VAT SK2020839260
Data utworzenia 22 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GENERAL TRADING
Štefanovičová 6
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 26 421 €
Zysk 3 058 €
Kapitał 46 297 €
Kapitał własny 6 236 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 52,324
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,366
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,366
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 13,366
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 37,929
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 713
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 300
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 300
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 413
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 37,216
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 695
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 36,521
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,029
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,029
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 52,324
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,295
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 712
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 712
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,114
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,654
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,768
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 3,058
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,029
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,029
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 603
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 603
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 41,302
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,124
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 26,421
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 26,421
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,421
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 22,336
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,106
D. Usług (účtová grupa 51) 677
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 197
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 5,055
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 5,055
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,301
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,085
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 10,638
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 67
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 67
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -65
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 4,020
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 3,058
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31345247 TIN: 2020839260 Numer VAT: SK2020839260
 • Zarejestrowana siedziba: GENERAL TRADING, Štefanovičová 6, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 28.06.2000
  Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04 12.04.2005
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Karla Smidžárová 996 € (15%) Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
  Ing. Aladár Smidžár 5 643 € (85%) Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   22.04.2005Noví spoločníci:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 12.04.2005
   21.04.2005Zrušeny spoločníci:
   Ing. Michaela Sabolová Grösslingova 31 Bratislava 811 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   08.06.2004Nové sidlo:
   Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
   Nové predmety činnosti:
   kresličské a konštrukčné práce
   Nový štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   07.06.2004Zrušené sidlo:
   Konopná 18 Bratislava 821 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   25.04.2002Noví spoločníci:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04
   Ing. Michaela Sabolová Grösslingova 31 Bratislava 811 09
   Nový štatutárny orgán:
   Karla Smidžárová Štefanovičová 6 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 28.06.2000
   Ing. Miroslav Štepita Furdekova 10 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 28.06.2000
   24.04.2002Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   25.02.2000Nové sidlo:
   Konopná 18 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   Michaela Smidžárová Podjavorinskej 7 Bratislava 811 03 Skončenie funkcie: 28.06.2000
   24.02.2000Zrušené sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 815 46
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   30.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   29.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   22.01.1996Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   21.01.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   02.10.1995Nové sidlo:
   Páričkova 22 Bratislava 815 46
   Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Ing. Karol Jánoši Muškátova 50 Bratislava 821 01
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Miroslav Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   01.10.1995Zrušené sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Zrušeny spoločníci:
   Peter Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Tatiana Flatová Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Augustín Goralka Mesačná 20 Bratislava 821 02
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   22.03.1993Nové obchodné meno:
   GENERAL TRADING, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Radničné nám. 4 Bratislava 821 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb
   Noví spoločníci:
   Peter Buday Ševčenkova 13 Bratislava 851 01
   Tatiana Flatová Bradáčova 6 Bratislava 851 02
   Ing. Augustín Goralka Mesačná 20 Bratislava 821 02
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Aladár Smidžár Štefanovičova 6 Bratislava 811 04