Utwórz fakturę

VÚB Factoring - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.06.2016
Basic information
Nazwa firmy VÚB Factoring
PIN 31345310
TIN 2020313691
Numer VAT SK2020313691
Data utworzenia 24 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VÚB Factoring
Mlynské nivy 1
82990
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 282 725 €
Zysk 960 813 €
Kapitał 60 061 812 €
Kapitał własny 3 522 471 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421250552064, +421250552072, +421250552069, +421250552820
Nr(y) faksu 0250551230
Date of updating data: 29.06.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 58,121,404
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,352
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 7,352
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 7,352
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 58,083,823
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 115,250
8. Podatek odroczony należności (481A) 115,250
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 57,954,464
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 57,954,464
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 334
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 57,954,130
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 14,109
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 246
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,863
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 30,229
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 21,165
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 9,064
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 58,121,404
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 3,639,614
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 2,232,334
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 2,232,334
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 446,467
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 446,467
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 960,813
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 54,448,654
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 15
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 17,155,090
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 16,790,583
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 53,925
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 16,736,658
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 91
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 63
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 211,382
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 152,971
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 27,142
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 27,142
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 37,266,407
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 33,136
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 753
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 32,383
Date of updating data: 29.06.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,077,015
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,282,725
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,231,177
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 51,548
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 679,133
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,228
D. Usług (účtová grupa 51) 250,473
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 2,029
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,462
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 514
4. Koszty społeczne (527, 528) 53
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 46
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,810
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,810
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 127,471
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 272,076
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 603,592
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 979,476
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,773,230
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 849,241
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 3,404
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 845,837
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 923,957
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 32
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,139,783
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 199,241
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 199,241
O. Walutowe straty (563) 931,945
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,597
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 633,447
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,237,039
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 276,226
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 245,771
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 30,455
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 960,813
Date of updating data: 29.06.2016
Date of updating data: 29.06.2016
 • PIN :31345310 TIN: 2020313691 Numer VAT: SK2020313691
 • Zarejestrowana siedziba: VÚB Factoring, Mlynské nivy 1, 82990, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Štefan Homola predseda Pri vinohradoch 9799/269D Bratislava - Rača 831 06 01.06.2008
  Ing. Martin Majtán člen Tupolevova 1008/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 01.02.2016
  Ing. Peter Ličko člen Bellova 13040/2L Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 08.03.2013
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Štefan Homola - predseda Pri vinohradoch 9799/269D Bratislava - Rača 831 06 Vznik funkcie: 01.06.2008
   Ing. Martin Majtán - člen Tupolevova 1008/10 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 Vznik funkcie: 01.02.2016
   24.04.2013Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Ličko - člen Bellova 13040/2L Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 Vznik funkcie: 08.03.2013
   22.03.2005Nové sidlo:
   Mlynské nivy 1 Bratislava 829 90
   04.11.1997Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   24.03.1993Nové obchodné meno:
   VÚB Factoring, a.s.
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie factoringových a forfaitingových obchodov
   poskytovanie poradenských, sprostredkovateľských a ostatných služieb v oblasti factoringových a forfaitingových obchodov