Utwórz fakturę

Sysmex Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.08.2016
Basic information
Nazwa firmy Sysmex Slovakia
PIN 31345433
TIN 2020343600
Numer VAT SK2020343600
Data utworzenia 25 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Sysmex Slovakia
Trenčianska 47
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 639 403 €
Zysk 28 060 €
Kapitał 1 735 272 €
Kapitał własny 934 429 €
Dane kontaktowe
E-mail office@sysmex.sk
witryna internetowa http://sk.sysmex-europe.com
Telefon(y) +421264532881
Nr(y) faksu 0264281651
Date of updating data: 26.08.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,950,663
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 492,170
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 492,170
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 492,170
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,449,259
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 223,824
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 8,084
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 215,740
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,070,580
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,070,018
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,070,018
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 562
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 154,855
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8,666
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 146,189
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,234
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 9,234
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,950,663
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 962,489
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 35,593
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 891,533
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 891,533
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 28,060
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 988,048
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,132
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,132
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 931,754
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 290,307
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 285,864
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,443
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (361A, 36XA, 471A, 47XA) 550,000
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 42,638
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21,072
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 27,737
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 55,162
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 55,162
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 126
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 126
Date of updating data: 26.08.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,638,854
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,639,403
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,162,100
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 476,754
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 548
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,583,368
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 435,324
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 68,001
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -11,641
D. Usług (účtová grupa 51) 261,758
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 572,912
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 421,397
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 144,849
4. Koszty społeczne (527, 528) 6,666
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,378
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 228,462
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 228,462
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 13,465
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,709
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,035
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 885,412
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 135
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 57
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 57
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 75
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 3
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 5,952
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 5,061
2. Pozostałe koszty (562A) 5,061
O. Walutowe straty (563) 334
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 557
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -5,817
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 50,218
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 22,158
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 22,158
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 28,060
Date of updating data: 26.08.2016
 • PIN :31345433 TIN: 2020343600 Numer VAT: SK2020343600
 • Zarejestrowana siedziba: Sysmex Slovakia, Trenčianska 47, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 25 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Justyna Kurycyn Gryfa Pomorskiego 81c/13 Gdynia 81-572 Poľská republika 01.05.2010
  MUDr. Kristián Flek 8. listopadu 341/54 Praha 6 - Břevnov 169 00 Česká republika 01.01.2012
  Claudia Huber Johann-Mohr-Weg 14 Hamburg 227 63 Nemecká spolková republika 04.07.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  SYSMEX EUROPE GMBH 5 643 € (85%) Norderstedt 228 48 Spolková republika Nemecko
  SYSMEX DEUTSCHLAND GMBH 996 € (15%) Norderstedt 228 48 Spolková republika Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   25.08.2016Nový štatutárny orgán:
   Claudia Huber Johann-Mohr-Weg 14 Hamburg 227 63 Nemecká spolková republika Vznik funkcie: 04.07.2015
   11.01.2012Nové sidlo:
   Trenčianska 47 Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   MUDr. Kristián Flek 8. listopadu 341/54 Praha 6 - Břevnov 169 00 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2012
   01.03.2011Nový štatutárny orgán:
   Justyna Kurycyn Gryfa Pomorskiego 81c/13 Gdynia 81-572 Poľská republika Vznik funkcie: 01.05.2010
   30.12.2010Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   13.10.2007Nové obchodné meno:
   Sysmex Slovakia s.r.o.
   Noví spoločníci:
   SYSMEX EUROPE GMBH Bornbach 1 Norderstedt 228 48 Spolková republika Nemecko
   SYSMEX DEUTSCHLAND GMBH Bornbach 1 Norderstedt 228 48 Spolková republika Nemecko
   25.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov v oblasti strojárenstva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   reklamná činnosť
   nákup a predaj lekárskej a laboratórnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti podnikania