Utwórz fakturę

Tokheim Acis Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Tokheim Acis Slovakia
PIN 31345476
TIN 2020319246
Numer VAT SK2020319246
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Tokheim Acis Slovakia
Pasienkova 7B
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 759 252 €
Zysk 345 963 €
Kapitał 3 019 717 €
Kapitał własny 2 010 532 €
Dane kontaktowe
E-mail buzinkay@acis.sk
Telefon(y) 0240206666
Nr(y) faksu 0245526333, 0245526777
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,881,641
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 126,206
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 9,062
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 9,062
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 117,144
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 117,144
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,701,813
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 381,184
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 381,154
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 30
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 41,972
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 41,491
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 41,491
8. Podatek odroczony należności (481A) 481
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,270,490
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 893,910
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 893,910
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 1,369,461
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 921
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,198
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,167
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,782
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 3,385
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 53,622
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 45,591
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 8,031
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,881,641
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,156,495
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 253,538
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 253,538
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 58,261
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 58,261
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,498,733
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,498,733
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 345,963
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 724,502
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 51,037
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 4,577
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 475A, 476A) 4,577
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 4,429
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 42,031
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 7,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 7,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 623,821
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 360,186
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 360,186
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 39,073
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 28,783
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 127,678
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 68,101
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 42,644
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 42,644
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 644
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 644
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,733,446
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,759,252
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 4,708,394
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 33,135
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 17,723
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,314,305
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 1,488,764
D. Usług (účtová grupa 51) 1,698,366
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,003,474
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 691,682
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 20,464
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 262,021
4. Koszty społeczne (527, 528) 29,307
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,448
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 64,936
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 64,936
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 13,574
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,041
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,702
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 444,947
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,521,264
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26,783
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26,476
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 26,476
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 117
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 190
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 25,736
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,776
2. Pozostałe koszty (562A) 13,776
O. Walutowe straty (563) 2,652
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 9,308
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 1,047
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 445,994
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 100,031
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 100,280
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -249
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 345,963
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31345476 TIN: 2020319246 Numer VAT: SK2020319246
 • Zarejestrowana siedziba: Tokheim Acis Slovakia, Pasienkova 7B, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Alexander Kizek Vŕbová 667/30 Marianka 900 33 18.10.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Tokheim Holding GmbH 253 538 € (100%) Mníchov D80335 Nemecko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.05.2014Nové obchodné meno:
   Tokheim Acis Slovakia s.r.o.
   13.05.2014Zrušené obchodné meno:
   ACIS s.r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.03.1993
   26.06.2013Nové sidlo:
   Pasienkova 7B Bratislava 821 06
   25.06.2013Zrušené sidlo:
   Vŕbová 667/30 Marianka 900 33
   24.05.2013Nové sidlo:
   Vŕbová 667/30 Marianka 900 33
   23.05.2013Zrušené sidlo:
   Pasienkova 7B Bratislava 821 06
   11.03.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ervín Bohunský Líščie údolie 3540/133 Bratislava 841 04
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   Ing. Marta Ďuricová Lysákova 18 Bratislava 841 01
   Ing. Alexander Kizek Žatevná 14 Bratislava 841 01
   24.08.2010Noví spoločníci:
   Tokheim Holding GmbH Lothstrasse 1a Mníchov D80335 Nemecko
   04.06.2010Nové predmety činnosti:
   oprava a údržba elektronických registračných pokladníc
   10.07.2008Noví spoločníci:
   Ing. Ervín Bohunský Líščie údolie 3540/133 Bratislava 841 04
   09.07.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ervín Bohunský Majerníkova 36 Bratislava 841 05
   22.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek Vŕbová 667/30 Marianka 900 33 Vznik funkcie: 18.10.1996
   21.02.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   13.02.2007Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   sprostredkovanie obchodu a služieb
   reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom priemyselného tovaru- leasing
   prenájom motorových vozidiel- leasing
   prieskum trhu
   technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov
   poradenská činnosť v oblasti audiovízie
   vydávanie periodických a neperiodických publikácií
   usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
   usporadúvanie kultúrnych podujatí
   vedenie účtovníctva
   organizačné a ekonomické poradenstvo
   automatizované spracovanie údajov
   administratívne práce
   20.09.2006Noví spoločníci:
   Ing. Ervín Bohunský Majerníkova 36 Bratislava 841 05
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   Ing. Marta Ďuricová Lysákova 18 Bratislava 841 01
   Ing. Alexander Kizek Žatevná 14 Bratislava 841 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05 Vznik funkcie: 29.03.1993
   19.09.2006Zrušeny spoločníci:
   DEAM, a.s. IČO: 35 793 201 Jarabinkova 4 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   19.10.2001Nové obchodné meno:
   ACIS s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pasienkova 7B Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   18.10.2001Zrušené obchodné meno:
   Raab Karcher - Technika čerpacích staníc s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Jarabinkova 4 Bratislava 821 09
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   17.09.2001Noví spoločníci:
   DEAM, a.s. IČO: 35 793 201 Jarabinkova 4 Bratislava 821 09
   16.09.2001Zrušeny spoločníci:
   Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH Werner - Siemensstrasse 70 Hamburg 221 13 Nemecko
   08.04.1999Nové sidlo:
   Jarabinkova 4 Bratislava 821 09
   07.04.1999Zrušené sidlo:
   Jarabinkova 4 Bratislava 827 34
   11.01.1999Nové sidlo:
   Jarabinkova 4 Bratislava 827 34
   10.01.1999Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 56/A Bratislava 821 09
   05.02.1997Nový štatutárny orgán:
   Ing. Alexander Kizek J. Stanislava 29 Bratislava 841 05
   26.04.1996Nové obchodné meno:
   Raab Karcher - Technika čerpacích staníc s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynské nivy 56/A Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Raab Karcher Tankstellentechnik GmbH Werner - Siemensstrasse 70 Hamburg 221 13 Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Buzinkay H. Meličkovej 13 Bratislava 841 05
   25.04.1996Zrušené obchodné meno:
   KUTSCHA BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Zrušené sidlo:
   Mlynské nivy 73/A Bratislava 821 09
   Zrušeny spoločníci:
   Fritz Kutscha Ges.m.b.H. Rottweg 66 Salzburg 5020 Rakusko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Dipl. Ing. Dušan Buzinkay - riaditeľ Hany Meličkovej 13 Bratislava
   Maximilián Hauft Salzburgerstrasse 56 Grossgmain Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : H. Meličkovej 13 Bratislava
   14.03.1994Nové sidlo:
   Mlynské nivy 73/A Bratislava 821 09
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Maximilián Hauft Salzburgerstrasse 56 Grossgmain Rakúsko dlhodobý pobyt na území SR : H. Meličkovej 13 Bratislava
   13.03.1994Zrušené sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   KUTSCHA BRATISLAVA, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Ružová dolina 6 Bratislava 824 70
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie inžinierskych stavieb - výstavba a servis čerpacích staníc, skladov a ich technických zariadení
   montáž a servis elektrických sanitárnych zariadení čerpacích staníc
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   sprostredkovanie v oblasti stavebníctva, najmä pre vykonávanie a údržbu čerpacích staníc a čerpacích skladov
   sprostredkovanie a zabezpečovanie inžinierskej činnosti
   Noví spoločníci:
   Fritz Kutscha Ges.m.b.H. Rottweg 66 Salzburg 5020 Rakusko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Dipl. Ing. Dušan Buzinkay - riaditeľ Hany Meličkovej 13 Bratislava