Utwórz fakturę

ita agentúra - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ita agentúra
PIN 31345506
TIN 2020300821
Numer VAT SK2020300821
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ita agentúra
Priemyselná 1
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 202 061 €
Zysk 22 963 €
Kapitał 179 374 €
Kapitał własny -62 589 €
Dane kontaktowe
E-mail itafilm@itafilm.sk
Telefon(y) 0244633275, 0911201075
Nr(y) faksu 0244633274
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 382,885
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 17,950
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 17,950
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 17,950
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 355,674
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 218,341
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 217,991
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 217,991
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 350
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 137,333
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 269
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 137,064
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 9,261
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 7,992
3. Rozliczenia międzyokresowe przychodów długoterminowe (385A) 0
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 1,269
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 382,885
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -39,626
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 239
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 762
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 762
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -70,894
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 116,105
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -186,999
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 22,963
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 422,511
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 411,991
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 327,228
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 327,228
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 69,764
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,435
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 696
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 12,868
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,952
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,952
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 7,568
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,198,714
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,202,061
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,198,714
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,347
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,169,771
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,181
D. Usług (účtová grupa 51) 1,055,995
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 24,490
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 17,660
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,960
4. Koszty społeczne (527, 528) 870
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 86,050
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 86,050
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 55
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 32,290
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 139,538
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 12
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 12
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,452
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 378
2. Pozostałe koszty (562A) 378
O. Walutowe straty (563) 394
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 680
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,440
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 30,850
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 7,887
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 7,887
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 22,963
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31345506 TIN: 2020300821 Numer VAT: SK2020300821
 • Zarejestrowana siedziba: ita agentúra, Priemyselná 1, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10 28.06.1996
  Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika 28.06.1996
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Miroslav Brocko 3 320 € (50%) Kovácsova 401 Bratislava 851 10
  Ing. Peter Kot 3 320 € (50%) Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   02.12.2002Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
   organizovanie kultúrnych, spoločenských podujatí, seminárov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10 Vznik funkcie: 28.06.1996
   Ing. Peter Kot Ukrajinská 1488/10 Praha 10 Česká republika Vznik funkcie: 28.06.1996
   01.12.2002Zrušeny predmety činnosti:
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   Robert Kot avenue A. Madoux 143 BRUXELLES 1150 Belgicko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   21.05.2001Nové obchodné meno:
   ita agentúra, s.r.o.
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru na účely predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť
   20.05.2001Zrušené obchodné meno:
   ITAFILM, s.r.o.
   03.11.2000Nové obchodné meno:
   ITAFILM, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Priemyselná 1 Bratislava 821 09
   Noví spoločníci:
   Robert Kot avenue A. Madoux 143 BRUXELLES 1150 Belgicko
   02.11.2000Zrušené obchodné meno:
   Informačná a propagačná turistická agentúra ITA Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Poľná 5 Bratislava 811 08
   Zrušeny spoločníci:
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   17.05.2000Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kina
   výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových záznamov
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   16.05.2000Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   27.05.1997Nové sidlo:
   Poľná 5 Bratislava 811 08
   Nové predmety činnosti:
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení, a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Robert Kot Vazovova 15 Bratislava
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Hodálova 468/10 Bratislava 841 04
   26.05.1997Zrušené sidlo:
   Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie kníh
   vydávanie novín
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   Zrušeny spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   16.12.1993Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizačné zabezpečenie domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko - organizačné zabezpečenie školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   vydávanie kníh
   vydávanie novín
   vydávanie časopisov a iných periodických publikácií
   15.12.1993Zrušeny predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizač. zabezpeč. domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko-organizač. zabezpeč. školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   Informačná a propagačná turistická agentúra ITA Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   organizač. zabezpeč. domácich a medzinárodných turistických výstav, veľtrhov a podujatí
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry
   činnosť organizačných a ekonomických poradcov
   podnikateľské poradenstvo
   technicko-organizač. zabezpeč. školení a seminárov v oblasti cestovného ruchu
   vydavateľská činnosť - neperiodické publikácie
   reklamná a propagačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Miroslav Brocko Kovácsova 401 Bratislava 851 10
   Ing. Peter Kot Púpavová 44 Bratislava 841 04
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Jana Kotová Vazovova 15 Bratislava 811 07