Utwórz fakturę

PŠP - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PŠP
PIN 31345549
TIN 2020343611
Numer VAT SK2020343611
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PŠP
Pri kríži 10
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 74 944 €
Zysk -1 566 €
Kapitał 102 404 €
Kapitał własny 10 784 €
Dane kontaktowe
E-mail mail@kovovyrobapsp.sk
witryna internetowa http://www.kovovyrobapsp.sk
Telefon(y) kom. +421903761682
Nr(y) faksu 0264361682
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 104,068
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 85,487
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 85,487
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 142
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 76,996
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,000
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 3,349
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 18,577
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 10,493
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 10,493
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 10,493
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,084
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,941
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,143
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 104,068
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 9,218
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,813
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,915
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -15,102
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,566
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 94,850
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 94,850
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,951
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,951
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 88,658
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,117
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 560
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,564
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 74,943
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 74,944
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 21,946
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 52,998
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 74,851
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 18,145
D. Usług (účtová grupa 51) 35,316
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 19,657
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,581
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,977
4. Koszty społeczne (527, 528) 99
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,730
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 93
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 21,483
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 699
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 699
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -699
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -606
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,566
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31345549 TIN: 2020343611 Numer VAT: SK2020343611
 • Zarejestrowana siedziba: PŠP, Pri kríži 10, 84102, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02 20.12.2007
  Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02 02.05.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Emanuel Šimeček 3 500 € (50%) Pri kríži 10 Bratislava 841 02
  Daniela Šimečková 3 500 € (50%) Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   12.05.2012Noví spoločníci:
   Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02
   Nový štatutárny orgán:
   Daniela Šimečková Pri Kríži 2194/10 Bratislava-Dúbravka 841 02 Vznik funkcie: 02.05.2012
   09.04.2008Nový štatutárny orgán:
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02 Vznik funkcie: 20.12.2007
   08.04.2008Zrušeny spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   17.09.2001Nové obchodné meno:
   PŠP s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb a ich zmien
   vedenie uskutočňovania jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok pre vyššie uvedené stavby
   zámočníctvo
   prenájom hnuteľného majetku
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb
   mechanické úpravy na zákazku
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava - Dúbravka 841 02
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava 841 02
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava 841 07
   Emanuel Šimeček Pri kríži 10 Bratislava 841 02
   16.09.2001Zrušené obchodné meno:
   POLÁK & POLÁK s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Pekníkova 7 Bratislava 841 01
   Zrušeny spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák
   Peter Polák
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   POLÁK & POLÁK s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekníkova 7 Bratislava 841 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Stolárska výroba.
   Kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj. /Obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením./
   Noví spoločníci:
   Pavol Polák Pekníkova 7 Bratislava
   Peter Polák Eisnerova 44 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Pavol Polák
   Peter Polák