Utwórz fakturę

S P I R I T - informačné systémy - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.08.2015
Basic information
Nazwa firmy S P I R I T - informačné systémy
PIN 31345565
TIN 2020343930
Numer VAT SK2020343930
Data utworzenia 29 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba S P I R I T - informačné systémy
Kubániho 14
81104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 767 610 €
Zysk 112 752 €
Kapitał 767 517 €
Kapitał własny 685 175 €
Dane kontaktowe
E-mail spirit@spirit.sk
Telefon(y) 0254789744, 054754789744, 05478974454789744
Nr(y) faksu 0254789745
Date of updating data: 06.08.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 887,268
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 242,490
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 32,198
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 32,198
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 210,292
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 144,593
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 65,351
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 348
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 637,325
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 44,077
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 43,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,077
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 180,974
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 163,272
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 0
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 163,272
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 17,702
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 412,274
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,137
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 411,137
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,453
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,709
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 2,744
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 887,268
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 797,927
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 58,432
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 58,432
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 197,225
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,947
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,947
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 419,571
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 419,571
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 112,752
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 89,341
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,165
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,926
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 239
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 38,477
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,702
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,702
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 797
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,189
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,542
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 24,247
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 47,699
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 47,699
Date of updating data: 06.08.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 767,610
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 37,147
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 638,454
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 43,000
V. Aktywacji (účtová grupa 62) 42,931
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,700
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 2,378
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 655,079
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 17,299
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,852
D. Usług (účtová grupa 51) 35,759
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 529,534
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 426,141
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 92,777
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,616
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,911
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 48,210
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 48,210
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -600
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,114
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 112,531
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 688,622
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,760
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,760
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,760
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 301
O. Walutowe straty (563) 33
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 268
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 4,459
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 116,990
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,238
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,351
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -113
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 112,752
Date of updating data: 06.08.2015
Date of updating data: 06.08.2015
 • PIN :31345565 TIN: 2020343930 Numer VAT: SK2020343930
 • Zarejestrowana siedziba: S P I R I T - informačné systémy, Kubániho 14, 81104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Dušan Uhrík predseda Belinského 5 Bratislava 12.11.1996
  Ing. Jozef Skákala člen, výkonný riaditeľ Dohnányho 12 Bratislava 04.06.1997
  Ing. Ľubomír Bak člen Černyševského 1 Bratislava 851 01 02.06.2005
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.06.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Csaba Nagy Dunajská 43 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   15.06.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ľubomír Bak - člen Černyševského 1 Bratislava 851 01 Vznik funkcie: 02.06.2005
   14.06.2005Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   09.06.2004Nové sidlo:
   Kubániho 14 Bratislava 811 04
   08.06.2004Zrušené sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   18.09.2003Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Csaba Nagy Dunajská 43 Šamorín 931 01 Vznik funkcie: 05.11.2002
   04.06.1997Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala - člen, výkonný riaditeľ Dohnányho 12 Bratislava
   03.06.1997Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala - člen Dohnányho 12 Bratislava
   24.02.1997Nové sidlo:
   Dúbravská cesta 9 Bratislava 842 37
   23.02.1997Zrušené sidlo:
   Hrobákova 9 Bratislava 851 02
   12.11.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Dušan Uhrík - predseda Belinského 5 Bratislava
   Ing. Jozef Skákala - člen Dohnányho 12 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   11.11.1996Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Skákala , CSc. - predseda Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   Ing. Wolfgang Mitsch - člen Grohrmuehlgasse 37a Wiener Neustadt Rakúska republika
   Dipl. Ing. Ernst Rohrschach - člen Schletergasse 1-11 Wien 1020 Rakúska republika
   Ing. Peter Rosenstein - člen Arndgasse 15 Wiener Neustadt Rakúska republika
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   S P I R I T - informačné systémy, a.s.
   Nové sidlo:
   Hrobákova 9 Bratislava 851 02
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie software
   automatizované spracovanie dát
   poradenstvo vo výpočtovej technike
   kúpa, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing. Jozef Skákala , CSc. - predseda Hrobákova 9 Bratislava
   Ing. Ján Svetlík - člen Bajzova 10 Bratislava
   Ing. Wolfgang Mitsch - člen Grohrmuehlgasse 37a Wiener Neustadt Rakúska republika
   Dipl. Ing. Ernst Rohrschach - člen Schletergasse 1-11 Wien 1020 Rakúska republika
   Ing. Peter Rosenstein - člen Arndgasse 15 Wiener Neustadt Rakúska republika