Utwórz fakturę

TA Triumph - Adler Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TA Triumph - Adler Slovakia
PIN 31345638
TIN 2020298005
Numer VAT SK2020298005
Data utworzenia 30 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TA Triumph - Adler Slovakia
Plynárenská 2
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 679 664 €
Zysk -38 011 €
Kapitał 192 175 €
Kapitał własny -123 584 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod.ba@ta-slovakia.sk
witryna internetowa http://www.ta-slovakia.sk
Telefon(y) +421253415466, +421253413597
Nr(y) faksu 0253415278
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 143,263
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 15,672
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 525
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 525
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 15,147
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 247
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 14,900
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 124,246
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 63,272
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 63,272
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,688
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,688
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,688
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 22,286
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,354
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 19,932
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 3,345
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 3,305
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 40
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 143,263
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -161,596
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 147,713
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,488
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 3,488
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -281,425
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -281,425
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -38,011
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 304,859
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 353
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 46
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 307
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 299,758
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 269,987
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 269,987
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 5,737
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,983
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,010
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,041
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,748
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,348
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 400
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 674,715
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 679,664
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 491,019
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 183,696
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 3,028
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,921
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 717,574
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 384,300
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 78,656
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -4,095
D. Usług (účtová grupa 51) 65,328
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 162,771
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 87,651
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 30,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 41,318
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,802
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,857
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 22,975
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 22,975
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 199
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,583
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -37,910
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 150,526
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 3
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 3
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 918
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 259
2. Pozostałe koszty (562A) 259
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 658
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -914
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -38,824
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) -813
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) -813
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -38,011
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31345638 TIN: 2020298005 Numer VAT: SK2020298005
 • Zarejestrowana siedziba: TA Triumph - Adler Slovakia, Plynárenská 2, 82109, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Korniet Tulská 103 Banská Bystrica 974 04 02.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  CHC Copia Holding CSFR GmbH 6 639 € (100%) Norimberg 904 49 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.11.2013Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   20.11.2013Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   15.06.2010Nové obchodné meno:
   TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Korniet Tulská 103 Banská Bystrica 974 04 Vznik funkcie: 02.06.2010
   14.06.2010Zrušené obchodné meno:
   Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   31.05.2010Nové obchodné meno:
   Triumph - Adler Slovakia s. r. o.
   Nové sidlo:
   Plynárenská 2 Bratislava 821 09
   30.05.2010Zrušené obchodné meno:
   UTAX Slovakia, s.r.o.
   Zrušené sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   04.09.2009Noví spoločníci:
   CHC Copia Holding CSFR GmbH Südwestpark 23 Norimberg 904 49 Nemecká spolková republika
   03.09.2009Zrušeny spoločníci:
   TA Triumph-Adler Česká republika s. r. o. Michelská 12a/čp. 18 Praha 4 145 01 Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   05.11.2008Noví spoločníci:
   TA Triumph-Adler Česká republika s. r. o. Michelská 12a/čp. 18 Praha 4 145 01 Česká republika
   04.11.2008Zrušeny spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   25.08.1999Nové obchodné meno:
   UTAX Slovakia, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   24.08.1999Zrušené obchodné meno:
   Bürosysteme Slovakia, s.r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   28.09.1998Noví spoločníci:
   UTAX Bűrosysteme, s.r.o. Michelská 12a Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava
   27.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Bürosysteme, s.r.o. Bubenská 1 Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Malinovského 54 Bratislava
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   Bürosysteme Slovakia, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Gajova 4 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a servis kancelárskej techniky, prístrojov a zariadení automatizácie administratívnych prác, rozmnožovacích a kopírovacích strojov, výpočtových systémov, zariadení pre polygrafiu a tlačiarne, vrátane príslušenstva a náhradných dielov
   prenájom, leasing priemyselného tovaru, strojov a zariadení
   poskytovanie softwaru
   reklamná a inzertná činnosť
   poradenská a školiaca činnosť v oblasti obchodu, výpočtovej techniky
   poradenská činnosť v oblasti reklamy a inzercie
   kopírovacie služby
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Bürosysteme, s.r.o. Bubenská 1 Praha Česká republika
   Ing. Mária Drobcová Malinovského 54 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Mária Drobcová Šancová 54 Bratislava