Utwórz fakturę

MY & MI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 29.12.2016
Basic information
Nazwa firmy MY & MI
PIN 31345671
TIN 2020333040
Numer VAT SK2020333040
Data utworzenia 24 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MY & MI
Stará Vajnorská 3A
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 035 406 €
Zysk 407 955 €
Kapitał 2 275 384 €
Kapitał własny 1 497 042 €
Dane kontaktowe
E-mail info@myami.sk
Telefon(y) 0245943102, 0244452421
Nr(y) faksu 0244461261
Date of updating data: 29.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,368,784
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 894,959
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 3,131
6. Zakupionych długoterminowych aktywów niematerialnych (041) - /093/ 3,131
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 891,828
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 407,361
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 348,308
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 136,159
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 2,446,316
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 2,049,120
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 2,049,120
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 1,001
8. Podatek odroczony należności (481A) 1,001
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 362,102
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 308,289
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 308,289
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 53,813
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 34,093
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 17,173
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 16,920
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 27,509
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,277
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 14,232
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,368,784
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,038,099
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 6,231
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 5,769
2. Inne fundusze (427, 42X) 5,769
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 1,610,841
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,610,841
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 407,955
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,329,362
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 75
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 75
B.III Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 405,169
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 884,555
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 403,012
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 403,012
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 452,151
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 12,817
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 8,158
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 8,417
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 15,138
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 15,138
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 24,425
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,323
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 1,128
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 195
Date of updating data: 29.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,008,639
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,035,406
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,908,649
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 99,991
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 14,100
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 12,666
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,487,814
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,623,664
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 99,139
D. Usług (účtová grupa 51) 386,908
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 277,274
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 198,554
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 69,699
4. Koszty społeczne (527, 528) 9,021
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 8,741
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 69,224
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 69,224
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 10,202
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 1,609
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 11,053
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 547,592
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 898,929
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 11,535
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 10
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 10
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 11,525
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 29,618
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 13,076
2. Pozostałe koszty (562A) 13,076
O. Walutowe straty (563) 8,449
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 8,093
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -18,083
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 529,509
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 121,554
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 120,528
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 1,026
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 407,955
Date of updating data: 29.12.2016
 • PIN :31345671 TIN: 2020333040 Numer VAT: SK2020333040
 • Zarejestrowana siedziba: MY & MI, Stará Vajnorská 3A, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 24 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Miroslav Bajtoš Ivanka pri Dunaji 900 28 24.03.1993
  Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06 19.06.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Miroslav Bajtoš 3 386 € (51%) Ivanka pri Dunaji 900 28
  Maroš Bajtoš 3 253 € (49%) Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.12.2016Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   08.07.2015Noví spoločníci:
   Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Maroš Bajtoš Pri vinohradoch 269/A Bratislava - mestská časť Rača 831 06 Vznik funkcie: 19.06.2015
   06.02.2015Nové sidlo:
   Stará Vajnorská 3A Bratislava 831 04
   01.02.2015Noví spoločníci:
   Ing. Miroslav Bajtoš Družstevná 19 Ivanka pri Dunaji 900 28
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miroslav Bajtoš Družstevná 19 Ivanka pri Dunaji 900 28 Vznik funkcie: 24.03.1993
   01.04.2008Nové obchodné meno:
   MY & MI s. r. o.
   24.03.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť-nákup a predaj tovarov
   sprostredkovateľská činnosť, zastupovanie firiem a všetky vedľajšie činnosti
   súvisiace s hlavným predmetom činnosti a to hlavne :
   obstarávanie záležitosti pre tretie osoby
   poskytovanie služieb súvisiacich s obchodnou činnosťou
   leasing