Utwórz fakturę

KVASNICA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 23.01.2017
Basic information
Nazwa firmy KVASNICA
PIN 31345719
TIN 2020301030
Numer VAT SK2020301030
Data utworzenia 31 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KVASNICA
Strojárenská 14
90027
Bernolákovo
Financial information
Sprzedaż i dochody 170 220 €
Zysk 26 470 €
Kapitał 106 184 €
Kapitał własny 44 802 €
Dane kontaktowe
E-mail kvasnica-trojkolky@stonline.sk
Telefon(y) 0245649724, 0245649725, 0903728849
Telefon(y) kom. +421903728849, 0903728849
Nr(y) faksu 0245649725
Date of updating data: 23.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 48,274
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 48,274
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 118,262
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 31,402
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,403
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 52,342
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 166,536
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 92,283
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 58,509
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 26,470
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 74,253
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 27,271
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 45,997
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 13,315
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 9,047
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 23,635
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 400
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 585
Date of updating data: 23.01.2017
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 170,220
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 154,250
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 12,917
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,053
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 131,987
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 70,938
C. Usług (účtová grupa 51) 41,707
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 616
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 9,430
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 6,857
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,439
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 38,233
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 41,605
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
X. Interesu dochód (662) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 1,111
M. Koszty oprocentowania (562) 737
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 374
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -1,110
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 37,123
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 10,653
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 26,470
Date of updating data: 23.01.2017
Date of updating data: 23.01.2017