Utwórz fakturę

ZVEREX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ZVEREX
PIN 31346146
TIN 2020291922
Numer VAT SK2020291922
Data utworzenia 23 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ZVEREX
Štefánikova 10
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 466 525 €
Zysk 10 064 €
Kapitał 148 501 €
Kapitał własny 48 346 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252493913
Telefon(y) kom. +421903281988
Nr(y) faksu 0337713393
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 234,789
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 13,593
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 13,593
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 8,256
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,337
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 220,724
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 66,656
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 750
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 65,906
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 84,024
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 75,016
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 75,016
5. Należności ze strony partnerów, członków Stowarzyszenia i (354A, 355A, 358A, 35XA, 398А) - /391A/ 600
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,408
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 70,044
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 969
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 69,075
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 472
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 472
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 234,789
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 58,410
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 73,028
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 73,028
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 271,682
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 9,902
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 9,902
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 134,224
2. Inne fundusze (427, 42X) 134,224
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -440,490
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 13,840
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -454,330
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,064
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 172,576
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,972
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 125
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,847
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 127,761
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 110,980
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 110,980
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,456
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,476
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,257
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,592
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 2,143
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 2,143
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 35,700
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 3,803
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,103
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,700
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 465,725
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 466,525
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 420,376
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 45,349
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 800
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 455,294
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 323,786
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 22,985
D. Usług (účtová grupa 51) 39,795
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 47,101
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 31,918
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 11,531
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,652
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,073
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,695
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,695
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,859
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 11,231
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 79,159
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 208
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 208
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -206
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 11,025
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,064
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346146 TIN: 2020291922 Numer VAT: SK2020291922
 • Zarejestrowana siedziba: ZVEREX, Štefánikova 10, 81105, Bratislava
 • Data utworzenia: 23 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Andrej Kubica 1036 Čierne 023 13 09.06.2010
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Slovenský poľovnícky zväz 73 028 € (100%) Štefánikova 10 Bratislava 811 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.08.2012Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie cestovnej kancelárie
   10.12.2010Nové predmety činnosti:
   reklamná činnosť
   prieskum trhu
   vydávanie a distribúcia periodickej tlače a neperiodických publikácií
   Noví spoločníci:
   Slovenský poľovnícky zväz IČO: 00 178 144 Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   09.12.2010Zrušeny spoločníci:
   Slovenský poľovnícky zväz Bratislava IČO: 00 178 144 Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   17.06.2010Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Andrej Kubica 1036 Čierne 023 13 Vznik funkcie: 09.06.2010
   16.06.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Imrich Suba Trnovec nad Váhom 91 Trnovec nad Váhom 925 71 Vznik funkcie: 01.07.2007
   24.01.2008Zrušeny predmety činnosti:
   požičiavanie zbraní
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   11.07.2007Nový štatutárny orgán:
   Imrich Suba Trnovec nad Váhom 91 Trnovec nad Váhom 925 71 Vznik funkcie: 01.07.2007
   10.07.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Turza Demänovská 22 Bratislava 831 06
   26.05.2005Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Turza Demänovská 22 Bratislava 831 06
   24.07.2003Nové predmety činnosti:
   iné ubytovacie možnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
   sprostredkovateľská činnosť
   výroba mäsa a mäsových výrobkov (Mäsiarstvo a údenárstvo)
   výroba hotových jedál a polotovarov
   veľkoobchod so živými zvieratami
   výroba nábytku a bytových doplnkov
   prenájom motorových vozidiel
   prenájom priestorov
   usporadúvanie spoločenských podujatí, súťaží a výstav
   požičiavanie zbraní
   prevádzkovanie cestovnej agentúry
   Noví spoločníci:
   Slovenský poľovnícky zväz Bratislava IČO: 00 178 144 Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   23.07.2003Zrušeny predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj výrobkov z parožia a z dreva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   usporadúvanie spoločenských podujatí, súťaží a výstav
   Zrušeny spoločníci:
   Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   05.02.2002Nové predmety činnosti:
   usporadúvanie spoločenských podujatí, súťaží a výstav
   23.03.1993Nové obchodné meno:
   ZVEREX spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   výroba a predaj výrobkov z parožia a z dreva
   sprostredkovanie v oblasti obchodu
   Noví spoločníci:
   Prezídium Slovenského poľovníckeho zväzu Bratislava Štefánikova 10 Bratislava 811 05
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ