Utwórz fakturę

SIGEO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SIGEO
PIN 31346171
TIN 2020341554
Numer VAT SK2020341554
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SIGEO
Račianska 71
83259
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 161 300 €
Zysk -64 235 €
Kapitał 271 786 €
Kapitał własny 195 044 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244458342
Telefon(y) kom. +421903456205
Nr(y) faksu 0244635772
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 169,212
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 12,617
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,667
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,667
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,950
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,950
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 152,244
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 99,184
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 88,672
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,672
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 8,667
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,845
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,060
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 725
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 52,335
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 4,351
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 4,325
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 26
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 169,212
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 130,809
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,410
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,410
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 23,891
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,082
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,082
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 162,661
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 162,661
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -64,235
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 38,403
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,654
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,654
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 28,934
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 950
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 950
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,363
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,588
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,409
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,624
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 6,815
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 6,815
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 159,315
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 161,300
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 159,315
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,984
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 224,480
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,648
D. Usług (účtová grupa 51) 69,883
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 126,838
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 94,703
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 29,345
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,790
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,211
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,708
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,708
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 10,887
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,305
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -63,180
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,784
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 46
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 46
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 46
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 133
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 133
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -87
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -63,267
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 968
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 968
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -64,235
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346171 TIN: 2020341554 Numer VAT: SK2020341554
 • Zarejestrowana siedziba: SIGEO, Račianska 71, 83259, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03 09.05.2001
  Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41 30.11.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Hardoš 3 660 € (49.4%) Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
  Ing. Martin Hudec 1 432 € (19.3%) Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
  Jozef Hardoš 1 159 € (15.6%) Bratislava 811 05
  Jaroslav Královič 1 159 € (15.6%) Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.12.2013Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41 Vznik funkcie: 30.11.2013
   16.12.2013Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   12.01.2011Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   02.04.2010Noví spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01
   01.04.2010Zrušeny spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Česká republika
   09.01.2010Noví spoločníci:
   Jaroslav Královič Ulica Juraja Slottu 7717/18A Trnava 917 01 Česká republika
   Ing. Martin Hudec Kvetoslavov 336 Kvetoslavov 930 41
   08.01.2010Zrušeny spoločníci:
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   14.04.2004Noví spoločníci:
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   13.04.2004Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky 901 01
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   09.05.2001Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Bizub Pavla Horova 26 Bratislava 841 07
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava 811 05
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava 831 04
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky 901 01
   Jaroslav Královič Pekelná 1/414 Chtelnica 922 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava 831 03
   Ing. Ivan Horváth Budovateľská 27 Bratislava 821 08
   08.05.2001Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ján Hardoš
   Ing. Ivan Horváth
   11.09.1998Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   10.09.1998Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   25.11.1997Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   24.11.1997Zrušeny spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   SIGEO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Račianska 71 Bratislava 832 59
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   geodetické činnosti
   poradenská, konzultačná činnosť v oblasti geodézie a kartografie
   sprostredkovanie služieb, nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením)
   Noví spoločníci:
   Jozef Hardoš Žilinská 20 Bratislava
   Ing. Ján Hardoš Čs. parašutistov 13 Bratislava
   Ing. Ivan Horváth Haburská 12 Bratislava
   Ing. Martin Hudec Vajnorská 10 Bratislava
   Albert Kollár L. Fullu 1641/2 Malacky
   Jaroslav Kraľovič Pekelná 1/414 Chtelnica
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Hardoš
   Ing. Ivan Horváth