Utwórz fakturę

SVEGAL - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SVEGAL
PIN 31346189
TIN 2020350574
Numer VAT SK2020350574
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SVEGAL
Magnetova 10
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 046 923 €
Zysk 16 527 €
Kapitał 465 467 €
Kapitał własny 196 341 €
Dane kontaktowe
E-mail svegal@svegal.sk
Telefon(y) 0244462166, 44462166
Nr(y) faksu 0244462165
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 527,597
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 55,546
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 55,546
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 42,080
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 969
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 5,647
8. Zaliczki na długoterminowych aktywów materialnych (052) - /095A/ 6,850
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 471,663
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 167,975
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 167,975
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 240,235
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 240,235
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 240,235
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 54,830
2. Krótkoterminowe aktywa finansowe bez krótkoterminowych aktywów finansowych w stowarzyszone (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA) - /291A, 29XA/ -40
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 54,870
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,623
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 4,456
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,167
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 388
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 388
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 527,597
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 221,203
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,278
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,278
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 3,394
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 3,394
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 188,004
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 188,004
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 16,527
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 306,456
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,461
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,461
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 304,995
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,154
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,154
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 229,255
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 7,488
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 2,748
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 31,121
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 2,229
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) -62
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) -62
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,045,923
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,046,923
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 1,045,739
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 184
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,023,646
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 864,016
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,489
D. Usług (účtová grupa 51) 59,181
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 78,165
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 61,039
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,104
4. Koszty społeczne (527, 528) 2,022
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 461
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,226
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,226
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 108
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 23,277
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 109,237
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,745
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,745
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,743
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,534
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 5,007
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 5,007
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 16,527
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346189 TIN: 2020350574 Numer VAT: SK2020350574
 • Zarejestrowana siedziba: SVEGAL, Magnetova 10, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04 23.01.2002
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Sverák 11 286 € (85%) Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
  Mgr. Darina Sveráková 1 992 € (15%) Mlynarovičová 10 Bratislava 851 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.02.2014Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   reklamná a propagačná činnosť
   organizovanie verejných, športových, turistických a kultúrno-spoločenských podujatí
   prenájom bytových a nebytových priestorov spojené s doplnkovými službami - obstarávateľké služby spojené s prenájmom
   25.09.2002Nové sidlo:
   Magnetova 10 Bratislava 831 04
   24.09.2002Zrušené sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   23.01.2002Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Mgr. Darina Sveráková Mlynarovičová 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   22.01.2002Zrušeny spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   25.11.1999Zrušeny spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sverák
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   SVEGAL s.r.o.
   Nové sidlo:
   Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti
   Noví spoločníci:
   Pavel Benkovič Športová 640 Vysoká pri Morave 900 66
   Ing. Ivan Sverák Mlynarovičova 10 Bratislava 851 04
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sverák