Utwórz fakturę

S.A. - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 04.11.2015
Basic information
Nazwa firmy S.A.
PIN 31346219
TIN 2020341598
Numer VAT SK2020341598
Data utworzenia 06 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba S.A.
Čachtická 13
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 788 057 €
Zysk 13 334 €
Kapitał 204 806 €
Kapitał własny 35 218 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421244646163, +421244646164, +421244646372, +421244646373, +421244871166, +421244873371, +421244883369
Telefon(y) kom. +421948516094
Nr(y) faksu 0244883369
Date of updating data: 04.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 143,297
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,850
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,850
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,370
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,480
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 130,111
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 37,461
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 9,633
3. Produkty (123) - /194/ 6,000
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 21,828
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 38,706
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 38,706
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 38,706
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 53,944
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,211
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 50,733
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,336
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 505
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 9,831
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 143,297
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 44,724
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,003
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,003
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 22,747
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 22,747
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 13,334
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 84,720
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 302
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 302
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 76,978
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 50,235
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 50,235
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,147
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,247
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,311
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 11,033
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 5
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 7,440
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 7,440
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 13,853
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 13,853
Date of updating data: 04.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 792,948
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 788,057
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 54,412
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 101,945
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 636,591
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -9,970
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,079
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 769,617
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 47,100
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 70,234
D. Usług (účtová grupa 51) 501,227
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 131,941
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 95,498
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 31,798
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,645
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,346
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 8,412
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 8,412
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 2,770
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,587
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 18,440
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 164,417
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 774
O. Walutowe straty (563) 4
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 770
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -770
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 17,670
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,336
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,336
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 13,334
Date of updating data: 04.11.2015
Date of updating data: 04.11.2015