Utwórz fakturę

EQUITO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 13.05.2016
Basic information
Nazwa firmy EQUITO
PIN 31346308
TIN 2020312690
Numer VAT SK2020312690
Data utworzenia 01 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EQUITO
Hlavná 239
90041
Rovinka
Financial information
Zysk -5 081 €
Kapitał 274 575 €
Kapitał własny 157 456 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0315514112
Date of updating data: 13.05.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 267,997
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 33,796
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 233,646
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 265
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 267,997
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 149,668
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 915
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 147,195
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -5,081
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 118,329
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 986
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 117,343
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 109,882
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 7,461
Date of updating data: 13.05.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3,842
C. Usług (účtová grupa 51) 2,500
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,342
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3,842
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,500
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 279
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 279
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -279
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -4,121
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -5,081
Date of updating data: 13.05.2016
Date of updating data: 13.05.2016