Utwórz fakturę

MIDIO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy MIDIO
PIN 31346421
TIN 2020293231
Numer VAT SK2020293231
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba MIDIO
Eurovea Central 1, Pribinova 4
81109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 7 865 415 €
Zysk -1 075 039 €
Kapitał 4 693 971 €
Kapitał własny -11 150 271 €
Dane kontaktowe
E-mail info@marionnaud.sk
Telefon(y) 0337429136, 0376313109, 0376529013, 0517757778, 0556220006, 0557293360, 0557293363, 0557293364, 0244
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 5,286,291
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 830,794
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 95,287
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 95,287
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 735,507
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 112,453
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 325,039
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 298,015
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,372,694
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,800,714
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 2,322
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,798,392
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 250,753
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 250,753
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 250,753
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 745,473
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 745,066
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 745,066
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 407
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 1,575,754
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 53,615
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,522,139
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 82,803
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 82,803
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 5,286,291
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 169,690
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 12,718,807
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 12,718,807
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 10,261
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 10,261
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -11,484,339
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 182,175
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -11,666,514
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -1,075,039
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,076,450
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,195,000
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (471A, 47XA) 2,195,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,527,366
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 958,751
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 958,751
4. Innych zobowiązań według proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (361A, 36XA, 471A, 47XA) 1,223,186
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 60,431
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 36,640
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 248,050
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 308
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 354,084
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 122,427
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 231,657
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 40,151
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 40,151
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 7,865,565
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 7,865,415
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 7,210,157
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 399,569
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 255,688
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 8,486,173
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 4,196,813
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 221,267
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) -130,444
D. Usług (účtová grupa 51) 2,751,230
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 994,232
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 732,087
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 234,432
4. Koszty społeczne (527, 528) 27,713
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,923
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 349,366
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 337,202
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) 12,164
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 976
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 99,810
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -620,758
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 570,860
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 785
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 150
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 150
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 635
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 455,055
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 406,487
2. Pozostałe koszty (562A) 406,487
O. Walutowe straty (563) 2,655
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 45,913
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -454,270
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -1,075,028
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 11
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 11
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -1,075,039
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346421 TIN: 2020293231 Numer VAT: SK2020293231
 • Zarejestrowana siedziba: MIDIO, Eurovea Central 1, Pribinova 4, 81109, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  MIDIO, a.s. 12 718 807 € (100%) Praha 10 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   18.05.2013Nové sidlo:
   Eurovea Central 1, Pribinova 4 Bratislava 811 09
   17.05.2013Zrušené sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   27.01.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Zdeněk Bartůška Křemenáčová 186 Praha 10 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   27.07.2011Nový štatutárny orgán:
   Zdeněk Bartůška Křemenáčová 186 Praha 10 104 00 Česká republika Vznik funkcie: 22.06.2011
   02.04.2010Nový štatutárny orgán:
   Linda Alblas - van den Burg Pasteurstraat 1 Badhoevedorp 1171 BH Holansko Vznik funkcie: 29.03.2010
   01.04.2010Zrušeny štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonios Machairidis Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   17.07.2009Nový štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonios Machairidis Čmeľovec 2 Bratislava 811 02 Vznik funkcie: 17.12.2002
   16.07.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   Antonis Machairidis Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   11.04.2006Nové sidlo:
   Záborského 27 Bratislava 831 03
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   10.04.2006Zrušené sidlo:
   Laurinská 9 Bratislava 811 01
   Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   01.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1994
   Alexander Spiridakis Zaimi 47 Paleo Faliro, Atény Grécko Vznik funkcie: 01.03.2001
   19.03.2003Nový štatutárny orgán:
   Marina Agrafioti Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava Vznik funkcie: 27.12.1994
   Antonis Machairidis Čmeľovec 8 Bratislava Vznik funkcie: 17.12.2002
   18.03.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   14.08.2002Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Alexander Spiridakis Zaimi 47 Paleo Faliro, Atény Grécko Vznik funkcie: 01.03.2001
   13.08.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.10.1999Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   13.10.1999Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   09.03.1999Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha IČO: 14 889 757 Na Křivce 58 Praha 10 Česká republika
   08.03.1999Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   07.03.1997Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   06.03.1997Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   19.12.1995Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
   kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   27.01.1995Nové sidlo:
   Laurinská 9 Bratislava 811 01
   Nový štatutárny orgán:
   PhDr. Mária Křenková Prokopova 11 Bratislava
   26.01.1995Zrušené sidlo:
   Laurinská 1 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jozef Šeda Zapomenutá 4 Praha Praha 1
   10.12.1993Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Praha Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jozef Šeda Zapomenutá 4 Praha Praha 1
   09.12.1993Zrušeny spoločníci:
   MIDIO, a.s. Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Helena Mihóková Nejedlého 3 Bratislava
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   MIDIO, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Laurinská 1 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie kozmetických salónov
   nákup a predaj kozmetických prípravkov a výrobkov
   Noví spoločníci:
   MIDIO, a.s. Javáčkovo nábř. 51 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Helena Mihóková Nejedlého 3 Bratislava