Utwórz fakturę

PATENTSERVIS Bratislava, akciová - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PATENTSERVIS Bratislava, akciová
PIN 31346430
TIN 2020293990
Numer VAT SK2020293990
Data utworzenia 07 kwiecień 1993
Company category Akciová spoločnosť
Zarejestrowana siedziba PATENTSERVIS Bratislava, akciová
Hybešova 40
83000
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 667 551 €
Zysk 1 772 €
Kapitał 1 956 771 €
Kapitał własny 1 436 690 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0249201711
Nr(y) faksu 0244872075
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,071,180
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,076,983
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,076,983
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 77,992
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 995,287
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 772
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 2,932
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 992,769
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 200,758
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 200,758
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 200,592
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 166
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 786,859
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 786,112
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 719,042
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 67,070
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 747
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,152
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 29
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,123
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,428
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,428
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,071,180
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,438,462
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,000,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,000,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 44,460
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 200,000
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 200,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 192,230
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 192,230
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,772
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 590,778
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 277,460
B.I.1. Długoterminowe zobowiązania kwota (p. 104-p. 106) 261,438
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 475A, 476A) 261,438
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 12,796
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 3,226
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 209,843
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 165,535
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 129,183
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 36,352
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,152
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,248
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,472
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,436
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,683
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 4,683
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 98,792
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 41,940
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 41,940
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,670,383
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,667,551
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,660,886
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 1,834
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,831
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,652,700
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,907
D. Usług (účtová grupa 51) 1,229,951
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 321,121
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 255,749
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 324
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 63,100
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,948
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,422
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 78,538
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 78,538
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -6,298
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,059
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 14,851
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 422,862
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,831
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2,831
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 11,700
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 3,602
2. Pozostałe koszty (562A) 3,602
O. Walutowe straty (563) 5,484
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,614
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -8,869
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 5,982
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,210
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,307
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -97
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,772
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346430 TIN: 2020293990 Numer VAT: SK2020293990
 • Zarejestrowana siedziba: PATENTSERVIS Bratislava, akciová, Hybešova 40, 83000, Bratislava
 • Data utworzenia: 07 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Bc. Alexander Vokálek Petržílova 27/3308 Praha 4 143 00 Česká republika 12.11.2014
  JUDr. Aleš Vokálek predseda Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava 07.04.1993
  JUDr. Jan Hák, Ph.D. výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava 01.06.1994
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   13.01.2015Nový štatutárny orgán:
   Bc. Alexander Vokálek Petržílova 27/3308 Praha 4 143 00 Česká republika Vznik funkcie: 12.11.2014
   12.01.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   15.10.2009Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jan Hák , Ph.D. - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   14.10.2009Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   15.10.2002Nový štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava Vznik funkcie: 07.04.1993
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava Vznik funkcie: 01.06.1994
   14.10.2002Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   07.11.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
   09.07.2001Nové obchodné meno:
   PATENTSERVIS Bratislava, akciová spoločnosť
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Lísková 516, Jesenice Praha-Západ Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   08.07.2001Zrušené obchodné meno:
   PATENTSERVIS BRATISLAVA, akciová spoločnosť
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   16.05.1997Nové sidlo:
   Hybešova 40 Bratislava 830 00
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Aleš Vokálek - predseda predstavenstva Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   15.05.1997Zrušené sidlo:
   Špitálska 2 Bratislava 811 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   09.10.1996Nové predmety činnosti:
   poskytovanie odbornej pomoci fyzickým a právnickým osobám vo veciach týkajúcich sa priemyselného vlastníctva
   sprostredkovateľská činnosť
   poradenská činnosť v oblasti nekalej súťaže
   organizovanie odborných kurzov a školení
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Ing Jaroslav Malchárek , CSc. Buková 18 Bratislava
   Mgr. Jan Hák - výkonný riaditeľ spoločnosti Jordana Jovkova 3262/23 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Rajská 2 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika prechodný pobyt na území SR : Mýtna 23 Bratislava
   08.10.1996Zrušeny predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu v rozsahu komplexnej zástupcovskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   zastupovanie tuzemských a zahraničných prihlasovateľov vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu pred tuzemským úradom štátnej správy pre priemyslové vlastníctvo ako aj právnoporadenská a konzultačná činnosť v oblasti tuzemských a zahraničných priemyslových práv
   Zrušeny štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDr. Ladislav Košťa , Csc. Slávičie údolie 18 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ladislav Zelinka Jordana Jovková 3255/9 Praha 4 Česká republika
   07.04.1993Nové obchodné meno:
   PATENTSERVIS BRATISLAVA, akciová spoločnosť
   Nové sidlo:
   Špitálska 2 Bratislava 811 08
   Nová právna forma:
   Akciová spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   zabezpečovanie ochrany vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu v rozsahu komplexnej zástupcovskej činnosti v tuzemsku a v zahraničí
   zastupovanie tuzemských a zahraničných prihlasovateľov vynálezov, priemyslových vzorov, ochranných známok a označení pôvodu pred tuzemským úradom štátnej správy pre priemyslové vlastníctvo ako aj právnoporadenská a konzultačná činnosť v oblasti tuzemských a zahraničných priemyslových práv
   Nový štatutárny orgán:
   predstavenstvo
   Doc.JUDr. Ladislav Košťa , Csc. Slávičie údolie 18 Bratislava
   JUDr. Aleš Vokálek Petržílová 3308 Praha 4 Česká republika
   Ing. Ladislav Zelinka Jordana Jovková 3255/9 Praha 4 Česká republika