Utwórz fakturę

NOACK - SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 03.11.2016
Basic information
Nazwa firmy NOACK - SLOVAKIA
PIN 31346448
TIN 2020351377
Numer VAT SK2020351377
Data utworzenia 01 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba NOACK - SLOVAKIA
Seberíniho 1
82103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 248 418 €
Zysk 10 271 €
Kapitał 873 874 €
Kapitał własny -403 574 €
Dane kontaktowe
E-mail noacksk@noack.sk
Telefon(y) +421243411630, +421243411632, +421243411631
Nr(y) faksu 0243411632
Date of updating data: 03.11.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 749,627
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 32,586
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 32,586
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 401
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 32,185
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 715,801
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 137,098
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 135
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 136,963
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 538,656
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 531,263
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 531,263
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 7,393
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 40,047
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,091
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 38,956
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,240
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 162
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,078
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 749,627
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -382,368
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 4,231
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -404,173
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 179,967
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -584,140
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,271
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,130,005
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,925
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,117
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 14,808
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,101,234
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 1,043,322
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 1,043,322
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 1,053
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,157
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,323
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 40,379
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,846
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,016
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 830
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 1,990
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 640
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 1,350
Date of updating data: 03.11.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 2,247,040
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 2,248,418
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,239,402
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 7,638
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 200
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,178
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 2,234,602
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,880,587
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 15,375
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 3,534
D. Usług (účtová grupa 51) 73,702
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 239,953
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 182,886
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 53,622
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,445
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 801
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 15,987
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 15,987
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 231
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,432
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 13,816
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 273,842
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 132
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 74
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 74
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 58
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 783
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 783
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -651
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 13,165
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,894
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,894
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,271
Date of updating data: 03.11.2016
Date of updating data: 03.11.2016
 • PIN :31346448 TIN: 2020351377 Numer VAT: SK2020351377
 • Zarejestrowana siedziba: NOACK - SLOVAKIA, Seberíniho 1, 82103, Bratislava
 • Data utworzenia: 01 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mag. Herbert Völkerer Gemeindeberggasse 8a Wien 1130 Rakúska republika 01.02.2014
  Ing. Vladislav Vočko Rádiova 4032/38 Bratislava 821 01 01.04.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  NOACK & CO GmbH 6 639 € (100%) Wien 1130 Rakúska republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   01.11.2016Nové sidlo:
   Seberíniho 1 Bratislava 821 03
   22.03.2014Nový štatutárny orgán:
   Mag. Herbert Völkerer Gemeindeberggasse 8a Wien 1130 Rakúska republika Vznik funkcie: 01.02.2014
   18.07.2013Noví spoločníci:
   NOACK & CO GmbH Auhofstrasse 190 Wien 1130 Rakúska republika
   16.05.2009Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladislav Vočko Rádiova 4032/38 Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.04.1993
   01.04.1993Nové obchodné meno:
   NOACK - SLOVAKIA, spol. s r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ