Utwórz fakturę

Rödl & Partner Outsourcing - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Rödl & Partner Outsourcing
PIN 31346707
TIN 2020301624
Numer VAT SK2020301624
Data utworzenia 08 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Rödl & Partner Outsourcing
Lazaretská 8
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 972 340 €
Zysk 120 513 €
Kapitał 527 040 €
Kapitał własny 219 290 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0257200411
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 507,318
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 21,762
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 21,762
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 5,545
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 9,234
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 5,633
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,350
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 479,584
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 234,026
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 186,822
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 186,822
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 47,204
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 245,558
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 646
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 244,912
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 5,972
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 5,972
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 507,318
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 297,943
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 158,484
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,839
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,839
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 9,467
2. Inne fundusze (427, 42X) 9,467
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 120,513
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 209,316
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,793
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,793
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 17,000
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 17,000
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 134,245
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 56,590
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 56,590
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 20,830
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 25,248
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 30,077
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,500
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 56,257
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 56,257
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 21
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 59
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 59
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 863,683
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 972,340
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 863,683
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 108,657
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 815,106
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 14,384
D. Usług (účtová grupa 51) 173,172
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 593,055
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 434,799
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 7,000
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 140,597
4. Koszty społeczne (527, 528) 10,659
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 597
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 25,443
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 25,443
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) -9,126
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 17,581
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 157,234
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 676,127
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 165
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 128
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 128
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 35
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,603
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1
2. Pozostałe koszty (562A) 1
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,600
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,438
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 155,796
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 35,283
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 35,283
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 120,513
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346707 TIN: 2020301624 Numer VAT: SK2020301624
 • Zarejestrowana siedziba: Rödl & Partner Outsourcing, Lazaretská 8, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Prof. Dr. Christian Rödl Ebenseestrasse 23 Norimberg 904 82 SRN 28.09.2012
  RSDr. Ján Beleš Haburská 49/C Bratislava 821 01 01.09.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 5 890 € (88.7%) Nürnberg 904 91 Spolková republika Nemecko
  Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 750 € (11.3%) Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   17.09.2014Noví spoločníci:
   Rödl Global Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Äußere Sulzbacher Str. 100 Norimberg 904 91 Nemecká spolková republika
   Nový štatutárny orgán:
   RSDr. Ján Beleš Haburská 49/C Bratislava 821 01 Vznik funkcie: 01.09.2014
   16.09.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 836/6 Veľký Biel - Malý Biel Vznik funkcie: 08.11.1993
   17.11.2012Nový štatutárny orgán:
   Prof. Dr. Christian Rödl Ebenseestrasse 23 Norimberg 904 82 SRN Vznik funkcie: 28.09.2012
   16.11.2012Zrušeny štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   29.05.2012Nové obchodné meno:
   Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   28.05.2012Zrušené obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   25.02.2011Nový štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   24.02.2011Zrušeny štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   04.02.2011Nové obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner Outsourcing s. r. o.
   Nové predmety činnosti:
   prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
   Noví spoločníci:
   Rödl International GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Äußere Sulzbacher Strasse 100 Nürnberg 904 91 Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Jens Jungmann Belaustrasse 26 Stuttgart 701 95 Spolková republika Nemecko Vznik funkcie: 15.12.2010
   03.02.2011Zrušené obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26 Vznik funkcie: 08.12.1999
   16.06.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Margareta Sovova Max-Emanuel-Platz 10 Wasserburg am Inn Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.01.2001
   10.06.2004Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 08
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Poľná 836/6 Veľký Biel - Malý Biel Vznik funkcie: 08.11.1993
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26 Vznik funkcie: 08.12.1999
   Margareta Sovova Max-Emanuel-Platz 10 Wasserburg am Inn Nemecko dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04 Vznik funkcie: 17.01.2001
   09.06.2004Zrušené sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   Margareta Brauns Virchowstr. 12 Norimberg 904 09 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26
   16.07.2002Nové sidlo:
   Lazaretská 8 Bratislava 811 06
   15.07.2002Zrušené sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   04.09.2001Nový štatutárny orgán:
   Margareta Brauns Virchowstr. 12 Norimberg 904 09 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Martinengova 18 Bratislava 811 04
   22.02.2000Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   André Scholz Ankogelweg 040 Berlin 121 07 SRN dlhodobý pobyt na území SR : Hlavná 36 Zavar 919 26
   21.02.2000Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   16.10.1998Noví spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   15.10.1998Zrušeny spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   22.01.1998Zrušeny predmety činnosti:
   auditorska činnosť
   27.05.1994Nové predmety činnosti:
   činnosť účtovných poradcov
   činnosť ekonomických a organizačných poradcov
   podnikateľské poradenstvo, konzultácie
   sprostredkovanie služieb v oblasti manageringu
   vedenie účtovníctva
   auditorska činnosť
   26.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   právna, poradenská a konzultačná činnosť
   12.01.1994Nový štatutárny orgán:
   Ing. Mikuláš Ivaško Kubáčova 3 Bratislava
   11.01.1994Zrušeny štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Záhradnícka 20 Bratislava
   15.09.1993Nové sidlo:
   Pribinova 25 Bratislava 811 09
   14.09.1993Zrušené sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava
   16.06.1993Noví spoločníci:
   Dr. Rödl Bernd Erlenstegenstr. 10 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   Monika Therese Kastl Záhradnícka 20 Bratislava
   15.06.1993Zrušeny spoločníci:
   Peter Lipovský Connolly str. II München Spolková republika Nemecko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Pavol Machovič Ožvoldíkova 9 Bratislava
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   Dr. Rödl & Partner spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Viedenská 5 Bratislava
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   právna, poradenská a konzultačná činnosť
   Noví spoločníci:
   Peter Lipovský Connolly str. II München Spolková republika Nemecko
   Monika Therese Kastl l, Ziegen str. 102 Nürnberg Spolková republika Nemecko
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Pavol Machovič Ožvoldíkova 9 Bratislava