Utwórz fakturę

VIENNA INVEST - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VIENNA INVEST
PIN 31346715
TIN 2020291526
Numer VAT SK2020291526
Data utworzenia 05 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba VIENNA INVEST
Tomášikova 50/E
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 424 190 €
Zysk -602 128 €
Kapitał 19 284 502 €
Kapitał własny 3 020 478 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0232606512
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 19,272,921
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 7,653,101
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,664,375
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 3,754,734
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 670,530
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,206
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 1,233,905
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 1,988,726
A.III.1. Inwestycje w akcje i udziały w powiązanych osób (061А, 062A, 063A) - /096A/ 1,988,726
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 11,612,208
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 11,586,187
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 10,787,430
7. Pozostałe należności (335A, 336, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 798,757
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 9,114
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,424
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,424
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 4,690
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 16,907
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,265
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,642
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 7,612
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,265
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 6,347
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 19,272,921
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,421,746
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 932,750
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 932,750
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 93,275
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 93,275
A.VI. Przy ponownej oceny różnic z wyceny kwoty R. 94 r. 96) 1,666,745
A.VI.1. Ocena różnicy z wyceny aktywów i zobowiązań (+/- 414) 1,666,745
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 331,104
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 331,104
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -602,128
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 16,236,264
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 4,012,913
3. Pozostałe zobowiązania podmiotom (471A, 47XA) 1,606,600
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 2,406,313
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 34,262
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 31,382
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 31,382
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,880
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 12,189,089
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 614,911
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 614,911
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 536,381
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 424,190
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 418,810
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 5,380
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 549,426
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 112,960
D. Usług (účtová grupa 51) 286,166
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 23,808
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 101,001
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 101,001
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 25,491
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -125,236
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 19,684
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 112,190
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 112,190
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 112,190
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 586,202
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 585,641
2. Pozostałe koszty (562A) 585,641
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 561
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -474,012
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -599,248
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -602,128
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346715 TIN: 2020291526 Numer VAT: SK2020291526
 • Zarejestrowana siedziba: VIENNA INVEST, Tomášikova 50/E, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1387/1 Bratislava 811 03 28.09.1998
  Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 11.03.2015
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  BZ, spol. s r.o. 931 754 € (99.9%) Bratislava 811 01
  JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. 996 € (0.1%) Žiarska 1 Bratislava 811 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   31.03.2015Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Marek Zvara Šulekova 6323/22 Bratislava 811 03 Vznik funkcie: 11.03.2015
   30.03.2015Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.02.2014Nové predmety činnosti:
   správa trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
   13.05.2010Nové sidlo:
   Tomášikova 50/E Bratislava 831 04
   12.05.2010Zrušené sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   03.06.2004Noví spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   JUDr. Jaroslav Ružička, CSc. Žiarska 1 Bratislava 811 03
   02.06.2004Zrušeny spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava
   09.05.2001Nové predmety činnosti:
   sprostredkovateľská činnosť
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
   07.06.1999Noví spoločníci:
   BZ, spol. s r.o. IČO: 00 684 473 Kapitulská 15 Bratislava
   06.06.1999Zrušeny spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   28.09.1998Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Cesnak Čelakovského 1387/1 Bratislava 811 03
   27.09.1998Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   15.05.1997Noví spoločníci:
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   14.05.1997Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   24.08.1995Nové sidlo:
   Kapitulská 15 Bratislava 811 01
   23.08.1995Zrušené sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   23.02.1995Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , CSc. Habsburská 16 Bratislava
   22.02.1995Zrušeny štatutárny orgán:
   JUDr. Jaroslav Ružička , Csc. Habsburská 16 Bratislava
   01.12.1993Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 1160 Rakúska republika
   30.11.1993Zrušeny predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Zrušeny spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 60 Rakúska republika
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   VIENNA INVEST, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Zochova 16/9 Bratislava 811 03
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie komplexných služieb zameraných na administratívne prevádzkovanie a využívanie domových nehnuteľností, vrátane marketingových služieb a podnikateľského managementu v oblasti využívania a prenájmu nehnuteľností
   Noví spoločníci:
   Dipl. Ing. Ludwig Breiter Marxergasse 3 Wien 1030 Rakúska republika
   Marek Zvara Maroltingergasse 88 Wien 60 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   JUDr. Jaroslav Ružička , Csc. Habsburská 16 Bratislava