Utwórz fakturę

Arbor - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Arbor
PIN 31346740
TIN 2020345514
Numer VAT SK2020345514
Data utworzenia 15 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Arbor
Staré Grunty 61
84104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 547 814 €
Zysk 4 551 €
Kapitał 127 064 €
Kapitał własny 8 853 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0903477143, 0905710535
Telefon(y) kom. 0905710535
Nr(y) faksu 0265440512
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 120,503
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 5,885
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,885
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,885
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 114,452
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 50,149
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 34,601
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 34,601
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 48
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 15,500
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 64,303
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 63,821
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 482
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 166
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 166
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 120,503
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 13,404
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 12,000
A.V.1. Ustawowe fundusze (423, 42X) 12,000
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -10,118
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -10,118
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,551
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 107,069
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,414
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,414
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 69,346
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 63,928
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 63,928
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 696
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 426
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,446
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -150
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 984
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 984
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 26,110
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 9,215
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 30
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 30
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 547,814
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 547,814
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 545,592
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 722
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,500
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 535,568
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 484,215
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,027
D. Usług (účtová grupa 51) 25,044
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 16,893
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 12,485
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,335
4. Koszty społeczne (527, 528) 73
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 302
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 6,000
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 6,000
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 87
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,246
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 34,028
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,815
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,798
2. Pozostałe koszty (562A) 2,798
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,017
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,815
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 7,431
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,551
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346740 TIN: 2020345514 Numer VAT: SK2020345514
 • Zarejestrowana siedziba: Arbor, Staré Grunty 61, 84104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04 11.04.2007
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Peter Šinák 6 639 € (100%) Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.04.2007Nové sidlo:
   Staré Grunty 61 Bratislava 841 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šinák Jurigovo nám. 437/5 Bratislava 841 04
   10.04.2007Zrušené sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   21.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   20.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   15.01.1998Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   14.01.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Gerhard Gasselich Kellerstrasse 3 Haugsdorf Rakúsko
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šinák
   05.02.1997Nové sidlo:
   Saratovská 26 Bratislava 841 02
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a drevárskej činnosti
   výroba piliarska a impregnácia dreva
   výroba drevených obalov
   04.02.1997Zrušené sidlo:
   Segnerova 6 Bratislava 841 04
   Zrušeny predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a drevárskej výroby
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   31.10.1994Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Gerhard Gasselich Kellerstrasse 3 Haugsdorf Rakúsko
   30.10.1994Zrušeny spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   15.03.1993Nové obchodné meno:
   Arbor, spol.s.r.o.
   Nové sidlo:
   Segnerova 6 Bratislava 841 04
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie v oblasti obchodu a drevárskej výroby
   kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením)
   Noví spoločníci:
   Ing. Peter Šinák Segnerova 6 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Peter Šinák