Utwórz fakturę

GAMA F - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 26.02.2016
Basic information
Nazwa firmy GAMA F
PIN 31346855
TIN 2020326506
Numer VAT SK2020326506
Data utworzenia 31 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba GAMA F
Záhradnícka ulica 95
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 99 040 €
Zysk -12 561 €
Kapitał 126 241 €
Kapitał własny -28 403 €
Dane kontaktowe
E-mail gamaf@chello.sk
Telefon(y) 0255422976
Telefon(y) kom. +421949619116
Date of updating data: 26.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 367
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 367
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 367
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 47,813
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 15
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 6,063
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 48,180
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -40,964
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 16,597
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 16,597
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 332
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 166
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -45,498
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -12,561
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 89,144
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 1,254
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 87,890
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,405
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 229
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 1,028
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 85,228
Date of updating data: 26.02.2016
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 99,040
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 25,428
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 73,000
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 612
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 110,784
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 19,302
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 8,164
C. Usług (účtová grupa 51) 4,860
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 4,570
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 186
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 4,042
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 66,855
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 2,805
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -11,744
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -6,898
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 1
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 1
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 338
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 338
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -337
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -12,081
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -12,561
Date of updating data: 26.02.2016
Date of updating data: 26.02.2016