Utwórz fakturę

FRONTERAS - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy FRONTERAS
PIN 31346901
TIN 2020852592
Numer VAT SK2020852592
Data utworzenia 09 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba FRONTERAS
Havelkova 42
84103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 27 392 €
Zysk -2 959 €
Kapitał 14 216 €
Kapitał własny 14 216 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 376,395
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 356,159
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 356,159
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 50,911
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 288,169
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 17,079
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 19,533
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 418
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 418
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,422
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,422
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,422
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 15,693
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,061
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,632
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 703
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 0
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 703
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 376,395
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 11,257
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 7,245
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,695
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,450
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -2,959
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 364,538
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 362,423
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 350,000
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 12,409
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,537
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 485
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 485
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 326
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 185
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 541
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 578
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 578
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 600
3. Przychody przyszłych okresów długoterminowe (384А) 600
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 27,392
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,691
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 22,701
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 29,358
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 1,626
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,297
D. Usług (účtová grupa 51) 3,253
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,401
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,578
2. Wynagrodzenia członków organów spółki i stowarzyszenia (523) 0
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 791
4. Koszty społeczne (527, 528) 32
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 605
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,668
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,668
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 508
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -1,966
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 16,216
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 513
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 379
2. Pozostałe koszty (562A) 379
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 134
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -513
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -2,479
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 480
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 480
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -2,959
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4275036.tif
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346901 TIN: 2020852592 Numer VAT: SK2020852592
 • Zarejestrowana siedziba: FRONTERAS, Havelkova 42, 84103, Bratislava
 • Data utworzenia: 09 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03 18.09.2008
  Ing. Vladimír Gažo Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 27.12.2013
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Oliver Schäfer 3 253 € (49%) Havelkova 42 Bratislava 4 841 03
  Zuzana Schäfer Gažová 3 386 € (51%) Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.01.2014Nové sidlo:
   Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
   Nové predmety činnosti:
   ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
   poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
   Nový štatutárny orgán:
   Zuzana Schäfer Gažová Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   Ing. Vladimír Gažo Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03 Vznik funkcie: 27.12.2013
   20.01.2014Zrušené sidlo:
   Palisády 15 Bratislava 811 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Zuzana Schäfer Gažová Studenohorská 43 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   09.10.2008Noví spoločníci:
   Zuzana Schäfer Gažová Havelkova 42 Bratislava-Lamač 841 03
   Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03
   Nový štatutárny orgán:
   Oliver Schäfer Havelkova 42 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   Zuzana Schäfer Gažová Studenohorská 43 Bratislava 4 841 03 Vznik funkcie: 18.09.2008
   08.10.2008Zrušeny spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   23.05.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava Vznik funkcie: 09.03.1993
   22.05.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   27.03.2001Noví spoločníci:
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Vladimír Gažo Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Havelkova 42 Bratislava
   26.03.2001Zrušeny spoločníci:
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   Vladislav Walek TYRA, 62 12 Třínec Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   09.03.1993Nové obchodné meno:
   FRONTERAS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Palisády 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Sprostredkovanie, nákup a predaj tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika
   Vladislav Walek TYRA, 62 12 Třínec Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Vladimír Gaža Palisády 15 Bratislava
   Viera Gažová Studenohorská 43 Bratislava
   Zbyhněv Olszar 932 Bystřice nad Olší Česká republika