Utwórz fakturę

Veroshop - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Veroshop
PIN 31346910
TIN 2020350552
Numer VAT SK2020350552
Data utworzenia 30 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Veroshop
Ovsištské nám. 1
85219
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 2 776 €
Zysk -6 525 €
Kapitał 25 820 €
Kapitał własny -12 759 €
Dane kontaktowe
E-mail helena.botlova@zoznam.sk
Telefon(y) 0262310442, 0911788818
Telefon(y) kom. +421911788818, 0911788818
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 18,357
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 18,357
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 2,209
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,661
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 20
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 86
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,552
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 20,018
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -19,284
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 17,437
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 1,469
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -38,305
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -6,525
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 39,302
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 39,302
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 130
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 960
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 38,212
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 2,776
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 2,531
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 150
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 95
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 7,998
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 592
C. Usług (účtová grupa 51) 4,183
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 414
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 1,631
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,178
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -5,222
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,244
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 343
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 343
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -343
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -5,565
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -6,525
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31346910 TIN: 2020350552 Numer VAT: SK2020350552
 • Zarejestrowana siedziba: Veroshop, Ovsištské nám. 1, 85219, Bratislava
 • Data utworzenia: 30 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01 09.03.2000
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Robert Jacko 6 640 € (100%) Uhrova 1 Bratislava 831 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   11.05.2010Zrušeny spoločníci:
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   09.03.2000Noví spoločníci:
   Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Robert Jacko Uhrova 1 Bratislava 831 01
   08.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   17.04.1998Noví spoločníci:
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   PhDr. Miroslav Borovička Majerníkova 58 Bratislava
   16.04.1998Zrušeny spoločníci:
   Štefan Baláž Bélu Kúna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K. Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kúna 45 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž
   Miroslav Borovička
   30.03.1993Nové obchodné meno:
   Veroshop spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Ovsištské nám. 1 Bratislava 852 19
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Pekárenská výroba.
   Kúpa a predaj potravinárskych, priemyselných, spotrebných a tabakových výrobkov, balených alkoholických a nealkoholických nápojov a hračiek.
   Noví spoločníci:
   Štefan Baláž Bélu Kúna 45 Bratislava
   Ján Borovička Líščie údolie 77 Bratislava
   Miroslav Borovička K. Adlera 8 Bratislava
   Emília Dzúriková Béla Kúna 45 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Štefan Baláž
   Miroslav Borovička