Utwórz fakturę

SASCO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SASCO
PIN 31346961
TIN 2020343655
Numer VAT SK2020343655
Data utworzenia 02 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SASCO
Sekurisova 14
84102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 9 077 €
Zysk 157 €
Kapitał 6 448 €
Kapitał własny 7 678 €
Dane kontaktowe
E-mail zdenka@sasco.sk
Telefon(y) 0244251351, 0264532771
Nr(y) faksu 0244251351
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 6,670
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) -186
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 3,561
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 6,670
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 7,834
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 375
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 156
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 -1,164
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) -1,164
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 81
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) -1,245
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 9,077
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,443
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 4,634
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 8,816
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 4,437
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 254
C. Usług (účtová grupa 51) 1,720
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 2,275
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 15
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 115
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 261
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 2,666
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 72
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 72
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -72
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 189
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 32
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 157
Date of updating data: 25.06.2015
Files
4268069.tif
Date of updating data: 25.06.2015