Utwórz fakturę

CONSULTING - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.12.2016
Basic information
Nazwa firmy CONSULTING
Stan W likwidacji
PIN 31347045
TIN 2020317904
Numer VAT SK2020317904
Data utworzenia 22 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba CONSULTING
Súkennícka 13/1394
82109
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 8 380 €
Zysk 79 €
Kapitał 364 290 €
Kapitał własny 58 620 €
Dane kontaktowe
E-mail dupm@dupm.sk
Telefon(y) 0255565618, 0903801894
Telefon(y) kom. 0903801894
Date of updating data: 19.12.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,047
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 4,047
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,047
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 8
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,039
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,047
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -33,607
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -40,989
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 49,931
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -90,920
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 79
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 37,654
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 17,510
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 323
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 17,187
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 20,144
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 128
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 128
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 18,745
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,271
Date of updating data: 19.12.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 8,380
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 8,380
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 8,380
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 4,512
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 41
D. Usług (účtová grupa 51) 4,196
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 275
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 3,868
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 4,143
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,829
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,342
2. Pozostałe koszty (562A) 2,342
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 487
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,829
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,039
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 79
Date of updating data: 19.12.2016
Date of updating data: 19.12.2016