Utwórz fakturę

SCHIV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.01.2017
Basic information
Nazwa firmy SCHIV
Stan Zniszczono
PIN 31347053
TIN 2020295167
Numer VAT SK2020295167
Data utworzenia 16 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHIV
Hlavná 97
90061
Gajary
Financial information
Sprzedaż i dochody 18 410 €
Zysk -20 782 €
Dane kontaktowe
E-mail schiv@slovanet.sk
Telefon(y) 0903717202
Telefon(y) kom. +421903717202
Date of updating data: 24.01.2017
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 6,399
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 0
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 5,334
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 1,323
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 1,116
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,116
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 194
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 13
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,011
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 2,544
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 1,467
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,065
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,065
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 6,399
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -4,081
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,638
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,638
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 3,424
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 3,424
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -20,782
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 10,480
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 3,816
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 70
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 70
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,513
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 70
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 21
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 142
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 6,664
Date of updating data: 24.01.2017
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 16,882
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 18,410
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 16,882
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,101
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 427
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 37,037
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,842
D. Usług (účtová grupa 51) 7,277
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,472
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 7,870
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,557
4. Koszty społeczne (527, 528) 45
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 890
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 8,909
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,647
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -18,627
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 1,763
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,195
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 740
2. Pozostałe koszty (562A) 740
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 455
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,195
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -19,822
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -20,782
Date of updating data: 24.01.2017
Date of updating data: 24.01.2017