Utwórz fakturę

SCHIV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SCHIV
PIN 31347053
TIN 2020295167
Numer VAT SK2020295167
Data utworzenia 16 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SCHIV
Hlavná 97
90061
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 153 839 €
Zysk 10 652 €
Dane kontaktowe
E-mail schiv@slovanet.sk
Telefon(y) 0903717202
Telefon(y) kom. +421903717202
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 32,246
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 16,237
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 16,237
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 16,237
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 14,210
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,968
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,870
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,870
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 98
B.IV. Krótkoterminowe aktywa finansowe Ogółem (r. 67 p. 70) 66
4. Zakup obrotowe Ogółem aktywa finansowe (259, 314A) - /291A/ 66
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,176
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 10,176
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 0
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,799
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 1,799
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 32,246
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 26,613
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 6,638
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 6,638
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 2,684
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 2,684
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 10,652
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 5,633
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 146
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 146
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 4,449
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 214
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 214
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 846
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 411
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,978
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 1,038
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 153,330
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 153,839
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 153,330
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 509
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 138,211
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 59,250
D. Usług (účtová grupa 51) 51,063
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 14,715
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,051
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 3,598
4. Koszty społeczne (527, 528) 66
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,385
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 9,857
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 9,857
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,941
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 15,628
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 43,017
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,602
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,151
2. Pozostałe koszty (562A) 1,151
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 451
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,602
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 14,026
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,374
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,374
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 10,652
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015