Utwórz fakturę

Slovart-Store - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy Slovart-Store
PIN 31347118
TIN 2020341565
Numer VAT SK2020341565
Data utworzenia 05 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Slovart-Store
Pekná cesta 6a
83152
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 3 104 840 €
Zysk -107 748 €
Kapitał 1 479 678 €
Kapitał własny 52 373 €
Dane kontaktowe
E-mail slovartstore@slovartstore.sk
Telefon(y) 0244889518, 0800199013, 0244872132
Nr(y) faksu 0244872131
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 895,325
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 76,847
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 1,459
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 1,459
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 75,388
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 75,388
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 816,067
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 241,079
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 312
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 240,767
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 415,055
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 461,793
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 461,793
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 9,997
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ -56,735
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 159,933
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 225
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 159,708
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,411
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,411
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 895,325
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -59,032
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 13,112
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 13,112
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 1,311
2. Rezerwa na własne akcje i własne interesy własności (417A, 421А) 1,311
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 34,293
2. Inne fundusze (427, 42X) 34,293
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -107,748
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 954,357
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 3,310
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 3,310
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 942,162
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 851,203
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 851,203
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 51,323
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 8,548
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 6,374
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 6,970
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 17,744
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 8,885
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 8,885
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 3,096,675
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 3,104,840
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 3,082,175
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 14,500
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 417
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 7,748
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,202,354
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,511,238
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 29,366
D. Usług (účtová grupa 51) 356,001
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 232,202
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 168,924
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 58,357
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,921
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,524
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 742
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 68,281
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -97,514
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 200,070
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 169
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 169
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 169
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 7,523
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 1,539
2. Pozostałe koszty (562A) 1,539
O. Walutowe straty (563) 73
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 5,911
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -7,354
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -104,868
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -107,748
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31347118 TIN: 2020341565 Numer VAT: SK2020341565
 • Zarejestrowana siedziba: Slovart-Store, Pekná cesta 6a, 83152, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  František Sebök Bradáčová 1 Bratislava 25.04.1997
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  František Sebök 13 112 € (100%) Bradáčová 1 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.07.2000Nové sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 52
   Noví spoločníci:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   02.07.2000Zrušené sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 05
   Zrušeny spoločníci:
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   25.04.1997Noví spoločníci:
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   24.04.1997Zrušeny spoločníci:
   Slovart, akciová spoločnosť nám. Slobody 6 Bratislava 817 64
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   Slovart-Store, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Pekná cesta 6a Bratislava 831 05
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov
   nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie výkonu služieb
   Noví spoločníci:
   Slovart, akciová spoločnosť nám. Slobody 6 Bratislava 817 64
   Tibor Ondrejka Hanulova 5 Bratislava
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   František Sebök Bradáčová 1 Bratislava