Utwórz fakturę

SOLARFILM - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SOLARFILM
PIN 31347126
TIN 2020295530
Numer VAT SK2020295530
Data utworzenia 15 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SOLARFILM
Jančova 15
81101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 40 671 €
Zysk -14 201 €
Kapitał 843 594 €
Kapitał własny -1 636 718 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 832,020
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 503,385
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 449,402
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 110,507
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 338,407
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 488
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 53,983
2. Udziałowe papiery wartościowe i akcje z podielovou udziału w jednostkach zależnych (062A) - /096A/ 3,983
6. Inne kredyty (067A) - /096A/ 50,000
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 327,911
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 294,659
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 102,789
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 102,789
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 463
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 191,407
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,252
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 33,252
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 724
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 74
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 650
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 832,020
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -1,650,919
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 4,315
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 4,315
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -1,647,672
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -1,647,672
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,201
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,482,939
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,482,289
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 5,083
1.b. Zobowiązania w ramach proporcjonalnego udziału oprócz spłaty zobowiązań wobec podmiotów trzecich (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 5,083
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 2,476,246
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 960
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 650
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 650
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 40,645
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 40,671
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 40,645
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 26
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 56,087
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 7,512
D. Usług (účtová grupa 51) 15,219
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 4,996
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 27,864
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 27,864
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 496
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -15,416
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,914
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2,968
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2,968
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2,968
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 791
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 791
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,177
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -13,239
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 962
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 962
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,201
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31347126 TIN: 2020295530 Numer VAT: SK2020295530
 • Zarejestrowana siedziba: SOLARFILM, Jančova 15, 81101, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02 28.01.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ivan Sollár 6 639 € (100%) Jančova 15 Bratislava 811 02
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   28.01.1999Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   27.01.1999Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   SOLARFILM, spol. s r. o.
   Nové sidlo:
   Jančova 15 Bratislava 811 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovanie obchodu
   reklamná a propagačná činnosť
   poradenstvo v oblasti filmovej reklamy a propagácie
   výroba, šírenie a verejné uvádzanie audiovizuálnych a obrazových programov
   Noví spoločníci:
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Ivan Sollár Jančova 15 Bratislava 811 02