Utwórz fakturę

Beset - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 19.02.2016
Basic information
Nazwa firmy Beset
PIN 31347169
TIN 2020300370
Numer VAT SK2020300370
Data utworzenia 13 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Beset
Jelenia 18
81105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 6 248 276 €
Zysk 673 720 €
Kapitał 2 922 526 €
Kapitał własny 1 994 026 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) +421252623810, +421257275101, +421257275111
Nr(y) faksu 0257275101
Date of updating data: 19.02.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 4,065,931
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 959,066
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 927,789
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 927,789
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 31,277
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 31,277
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,054,858
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 11,489
8. Podatek odroczony należności (481A) 11,489
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 65,866
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 65,866
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 65,866
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 2,977,503
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,478
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 2,974,025
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 52,007
C.1. Koszty przyszłych okresów długoterminowe (381A, 382A) 1,359
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 50,648
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 4,065,931
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 2,667,746
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,593,308
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,593,308
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 65,613
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 65,613
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 335,105
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 335,105
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 673,720
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,395,944
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 8,263
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 6,211
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 2,052
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,375,227
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 931,229
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 931,229
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 443,998
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 12,454
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,354
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 100
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,241
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 2,241
Date of updating data: 19.02.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 6,247,805
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 6,248,276
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 110,548
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 6,137,257
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 11
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 460
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 5,373,131
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 96,049
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 68,054
D. Usług (účtová grupa 51) 3,477,481
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 1,580,274
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 1,155,306
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 371,045
4. Koszty społeczne (527, 528) 53,923
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,601
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 117,688
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 117,688
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,480
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 26,504
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 875,145
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 2,606,221
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 26
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 26
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 26
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,207
O. Walutowe straty (563) 668
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,539
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -2,181
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 872,964
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 199,244
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 202,318
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -3,074
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 673,720
Date of updating data: 19.02.2016
Date of updating data: 19.02.2016