Utwórz fakturę

ŠKODA AUTO Slovensko - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 14.09.2016
Basic information
Nazwa firmy ŠKODA AUTO Slovensko
PIN 31347215
TIN 2020296465
Numer VAT SK2020296465
Data utworzenia 19 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ŠKODA AUTO Slovensko
Sabinovská 6
82102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 550 131 278 €
Zysk 1 739 128 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.skoda-auto.sk
Telefon(y) +421248247101, +421248247100
Telefon(y) kom. +421903823923
Nr(y) faksu 0248247106
Date of updating data: 14.09.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 71,185,802
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 2,281,417
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 173,414
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 155,727
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 17,687
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 2,108,003
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 2,108,003
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 68,597,421
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 11,414,324
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 11,414,324
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 6,073,054
8. Podatek odroczony należności (481A) 6,073,054
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 51,077,024
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 4,801,482
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 735,256
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 4,066,226
3. Innych należności z powiązanych osób prawnych (351) - /391A/ 46,247,159
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,044
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 23,339
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 33,019
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 472
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 32,547
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 306,964
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 295,737
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 11,227
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 71,185,802
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,688,649
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 1,892,054
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 1,892,054
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 189,205
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 189,205
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 6,154,894
2. Inne fundusze (427, 42X) 6,154,894
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 5,713,368
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 5,713,368
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1,739,128
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 55,261,429
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 84,106
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 84,106
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 10,348,650
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 10,348,650
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 27,380,636
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 22,070,443
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 18,959,156
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,111,287
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 5,265,193
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 45,000
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 17,448,037
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 46,281
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 17,401,756
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 235,724
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 234,789
4. Przychody przyszłych okresów krótkoterminowe (384А) 935
Date of updating data: 14.09.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 254,684,738
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 550,131,278
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 249,395,793
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,949,712
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 298,785,773
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 547,259,969
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 227,473,432
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 362,008
D. Usług (účtová grupa 51) 12,200,804
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,154,040
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,472,126
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 638,039
4. Koszty społeczne (527, 528) 43,875
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 63,108
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 468,772
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 484,373
2. Straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (+/-) (553) -15,601
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 1,918,456
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 4,708
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 301,614,641
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,871,309
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 9,359,549
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1,970
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1,788
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1,641
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 147
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 182
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 394,487
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 98
N.1. Procentowe koszty do jednostek powiązanych (562A) 98
O. Walutowe straty (563) 1,960
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 392,429
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -392,517
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 2,478,792
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 739,664
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,835,570
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -2,095,906
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1,739,128
Date of updating data: 14.09.2016
Date of updating data: 14.09.2016
 • PIN :31347215 TIN: 2020296465 Numer VAT: SK2020296465
 • Zarejestrowana siedziba: ŠKODA AUTO Slovensko, Sabinovská 6, 82102, Bratislava
 • Data utworzenia: 19 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Andrej Šoch ul. SNP 1200 Dolný Kubín 026 01 01.04.2015
  Ing. Marek Ružička Větrná 313 Bradlec 293 06 Česká republika 01.05.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  ŠKODA AUTO a.s. 1 892 054 € (100%) Mladá Boleslav 293 01 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.06.2016Nový štatutárny orgán:
   Ing. Marek Ružička Větrná 313 Bradlec 293 06 Česká republika Vznik funkcie: 01.05.2016
   09.04.2015Nový štatutárny orgán:
   Andrej Šoch ul. SNP 1200 Dolný Kubín 026 01 Vznik funkcie: 01.04.2015
   13.03.2007Nové predmety činnosti:
   poskytovanie úverov z vlastných peňažných zdrojov nebankovým spôsobom
   03.11.1999Nové sidlo:
   Sabinovská 6 Bratislava 821 02
   14.09.1998Noví spoločníci:
   ŠKODA AUTO a.s. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav 293 01 Česká republika
   19.04.1993Nové obchodné meno:
   ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   prenájom hnuteľných a nehnuteľných vecí, sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, priemyslu a propagačná činnosť všeobecne
   poradenská činnosť všeobecne v rozsahu bodu 1 a 2
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia