Utwórz fakturę

EKLUB - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 07.03.2016
Basic information
Nazwa firmy EKLUB
PIN 31347240
TIN 2020811463
Numer VAT SK2020811463
Data utworzenia 02 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKLUB
Sasinkova 5
81108
Bratislava
Financial information
Zysk -708 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421903510320, +421903510092
Date of updating data: 07.03.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 2
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 2
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 2
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -508
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 7,000
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 7,000
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 353
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -7,153
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -708
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 510
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 510
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 30
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 07.03.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 228
C. Usług (účtová grupa 51) 228
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -228
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -228
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -228
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 480
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -708
Date of updating data: 07.03.2016
Date of updating data: 07.03.2016