Utwórz fakturę

JADA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy JADA
PIN 31347312
TIN 2020336087
Numer VAT SK2020336087
Data utworzenia 15 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba JADA
Vajnorská 101
83104
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 602 730 €
Zysk -14 790 €
Kapitał 538 528 €
Kapitał własny 481 259 €
Dane kontaktowe
E-mail jada@jada.sk
witryna internetowa http://www.jada.sk
Telefon(y) +421249105000
Nr(y) faksu 0249105009
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 535,050
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 233,080
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 0
3. Wartościowego człowieka (014) - /074, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 233,080
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 209,464
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 23,616
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 299,644
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 51,294
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 51,294
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,828
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 2,448
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 2,448
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 51
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 329
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 245,522
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 5,497
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 240,025
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 2,326
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 2,027
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 299
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 535,050
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 466,469
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 74,355
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 74,355
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 23,108
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 7,435
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 7,435
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 22,195
2. Inne fundusze (427, 42X) 22,195
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 354,166
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 459,605
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -105,439
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -14,790
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 68,581
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,232
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 2,232
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 61,207
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 32,102
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 32,102
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 3,854
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 10,221
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 7,090
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 7,940
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 5,142
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 5,142
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 597,408
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 602,730
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 32,368
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów (601) 20,195
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 544,845
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,887
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 435
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 613,015
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 13,386
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 288,590
D. Usług (účtová grupa 51) 15,164
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 247,016
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 178,203
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 61,449
4. Koszty społeczne (527, 528) 7,364
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 7,678
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 41,177
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 41,177
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -10,285
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 280,268
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 787
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 787
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 787
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 2,247
O. Walutowe straty (563) 1
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 2,246
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,460
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -11,745
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,045
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,045
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -14,790
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31347312 TIN: 2020336087 Numer VAT: SK2020336087
 • Zarejestrowana siedziba: JADA, Vajnorská 101, 83104, Bratislava
 • Data utworzenia: 15 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava 15.04.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Ján Kečkeš 74 355 € (100%) Robotnícka 10 Bratislava
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   30.05.2012Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   18.12.2003Nové sidlo:
   Vajnorská 101 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   17.12.2003Zrušené sidlo:
   Robotnícka 10 Bratislava 831 03
   Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   14.12.1998Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   13.12.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   09.10.1995Nové sidlo:
   Robotnícka 10 Bratislava 831 03
   Nové predmety činnosti:
   montážne práce protislnečnej a zatemňovacej techniky
   výroba protislnečnej a zatemňovacej techniky
   staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
   Noví spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   08.10.1995Zrušené sidlo:
   Teplická 13 Bratislava 831 02
   Zrušeny predmety činnosti:
   výroba žalúzií
   montáž žalúzií
   Zrušeny spoločníci:
   Juraj Butkovský Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   Ivan Varga Vlastenecké nám 8 Bratislava
   24.11.1993Nové predmety činnosti:
   výroba žalúzií
   Noví spoločníci:
   Ing. Július Jantoš Mlynské Nivy 4 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   23.11.1993Zrušeny spoločníci:
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   15.04.1993Nové obchodné meno:
   JADA spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Teplická 13 Bratislava 831 02
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchodná a maloobchodná činnosť nákup a predaj bytových doplnkov, keramiky, a ostatných tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s osobitným povolením/
   sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru
   návrhy technologických postupov v oblasti strojárenstva
   montáž žalúzií
   Noví spoločníci:
   Juraj Butkovský Vlastenecké nám. 8 Bratislava
   Ing. Ján Kečkeš Teplická 13 Bratislava
   Ivan Varga Vlastenecké nám 8 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ján Kečkeš Robotnícka 10 Bratislava