Utwórz fakturę

UWIN - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 18.02.2016
Basic information
Nazwa firmy UWIN
Stan Zniszczono
PIN 31347452
TIN 2020350618
Data utworzenia 26 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UWIN
Fedinova 4
85101
Bratislava
Financial information
Zysk -525 €
Kapitał 12 506 €
Kapitał własny 12 161 €
Dane kontaktowe
E-mail uwin@xamix.net
Telefon(y) 0948400736
Telefon(y) kom. 0948400736
Date of updating data: 18.02.2016
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 12,461
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 12,461
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 12,461
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 11,637
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,639
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,639
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 5,128
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 664
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -269
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -525
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 824
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 344
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 480
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 480
Date of updating data: 18.02.2016
Income and expenses 2014
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 3
C. Usług (účtová grupa 51) 3
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -3
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -3
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 10
X. Interesu dochód (662) 10
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 50
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 50
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -40
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -43
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 482
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -525
Date of updating data: 18.02.2016
Date of updating data: 18.02.2016