Utwórz fakturę

PCS Bratislava - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy PCS Bratislava
PIN 31347614
TIN 2020294518
Numer VAT SK2020294518
Data utworzenia 08 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba PCS Bratislava
Pasienková 5/B
82106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 28 €
Zysk -18 937 €
Kapitał 16 147 €
Kapitał własny -44 263 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0244454452, 0243413266
Nr(y) faksu 0244458931
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093, 095A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 05 r. 08) 0
A.II.1. Gruntów i budynków (021, 031, 042A, 052A) - /081, 092A, 094A, 095A/ 0
2. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022, 02X, 042A, 052A) - /082, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 1,961
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 0
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 168
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 0
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,793
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 1,961
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 -63,200
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 106,221
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 106,221
2. Należności зарегестрированным kapitału (/-/353) 0
A.II. Kapitał fundusze (412, 413, 417, 418) 7,595
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 0
A.IV. Przeszacowanie różnice (+/- 415, 416) 0
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) -158,079
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -18,937
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 65,161
B.I. Zobowiązania długoterminowe oprócz rezerw i pożyczek (316A, 321А, 32XA, 372А, 471A, 472A, 473A, 474A, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA, /-/255A, 383A, 384А) 31,181
B.II. Długookresowa położenia (451A, 459A, 45XA) 0
B.III. Kredyty długoterminowe banków (461A, 46XA) 0
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 33,969
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 33,011
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 0
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 958
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 0
B.V. Krótkoterminowe rezerwy (323, 32XA, 451A, 459A, 45XA) 11
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 0
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 0
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 28
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 0
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 0
III. Zmiana zapasów własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) 0
IV. Aktywacji (účtová grupa 62) 0
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 0
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 28
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 17,230
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 0
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 56
C. Usług (účtová grupa 51) 2,593
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 0
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 0
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 0
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 0
H. Rezerwy na wątpliwe długów (+/- 547) 397
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 14,184
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) -17,202
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) -2,649
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 0
VII. Dochody ze sprzedaży papierów wartościowych i udziałów (661) 0
VIII. Zyski z długoterminowych aktywów finansowych (665) 0
IX. Przychody z krótkoterminowych aktywów finansowych (666) 0
X. Interesu dochód (662) 0
XI. Zysk na курсовым różnicy (663) 0
XII. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 0
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 775
J. Sprzedali papiery wartościowe i udziały (561) 0
K. Wartość krótkoterminowych aktywów finansowych (566) 0
L. Straty z tytułu utraty wartości aktywów finansowych (+/-) (565) 0
M. Koszty oprocentowania (562) 605
N. Walutowe straty (563) 0
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 170
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -775
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) -17,977
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 960
Q. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/-) (596) 0
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -18,937
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31347614 TIN: 2020294518 Numer VAT: SK2020294518
 • Zarejestrowana siedziba: PCS Bratislava, Pasienková 5/B, 82106, Bratislava
 • Data utworzenia: 08 kwiecień 1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  PCS spol. s r.o. 106 221 € (100%) Praha 4 140 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.05.2014Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   05.05.2014Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Vančura Kostelec u Křížků 197 Kostelec u Křížků 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   Ing. Michal Kovačič Brezová 384/10 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 11.09.2007
   08.09.2010Nové sidlo:
   Pasienková 5/B Bratislava 821 06
   07.09.2010Zrušené sidlo:
   Borekova 13 Bratislava 821 06
   12.02.2010Zrušeny predmety činnosti:
   montáž, inštalácie a servis elektrických telekomunikačných zariadení
   04.01.2008Nový štatutárny orgán:
   Ján Vančura Kostelec u Křížků 197 Kostelec u Křížků 251 68 Česká republika Vznik funkcie: 01.01.2008
   03.01.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   17.10.2007Nové sidlo:
   Borekova 13 Bratislava 821 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Kovačič Brezová 384/10 Viničné 900 23 Vznik funkcie: 11.09.2007
   16.10.2007Zrušené sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   01.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krajčírovič Kozmonautov 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.2004
   03.03.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 821 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   02.03.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   23.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 08 Vznik funkcie: 08.05.1996
   22.02.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.05.1996
   01.02.2006Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Záhradnícka 4837/59 Bratislava 831 02 Vznik funkcie: 08.05.1996
   31.01.2006Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava Vznik funkcie: 08.05.1996
   17.11.2005Nové predmety činnosti:
   poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu : vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž , údržba, revízia a opravy zabezpečovacích sysémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pre neoprávnenými zásahmi vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
   technické, technologické a energetické vybavenie stavieb
   01.12.2004Nový štatutárny orgán:
   Ing. Vladimír Krajčírovič Kozmonautov 2 Svätý Jur 900 21 Vznik funkcie: 24.11.2004
   30.11.2004Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné Vznik funkcie: 21.05.1993
   02.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné Vznik funkcie: 21.05.1993
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava Vznik funkcie: 08.05.1996
   01.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava
   18.11.1998Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Na Dvorcích 18/122 Praha 4 140 00 Česká republika
   17.11.1998Zrušeny spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   25.09.1997Nové predmety činnosti:
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe dohody s autorom, alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   projektovanie stavieb
   technické vybavenie stavieb-oznamovacie zariadenia a rozvody
   19.06.1996Nový štatutárny orgán:
   Ing. Miron Zavacký Račianska 33 Bratislava
   12.02.1996Nové sidlo:
   Za stanicou 1 Bratislava 831 04
   Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. IČO: 00 571 024 Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   11.02.1996Zrušené sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Zrušeny spoločníci:
   PCS spol. s r.o. Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   31.10.1994Nové predmety činnosti:
   montáž, inštalácia a servis televíznych systémov
   montáž, inštalácia a servis zabezpečovacích zariadení
   montáž, inštalácie a servis elektrických telekomunikačných zariadení
   13.05.1994Nové predmety činnosti:
   obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
   montáž, meranie a opravy mekracej a regulačnej techniky
   poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Michal Citavy 391 Viničné
   Ing. Richard Eckstein 391 Viničné
   Ing. Miloš Lehejček , CSc. 391 Viničné
   12.05.1994Zrušeny predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu.
   Montáž, meranie a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Pazdera M. Chúťkovej 47 Bratislava
   08.04.1993Nové obchodné meno:
   PCS Bratislava, spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Továrenská 12 Bratislava 811 09
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poradenská činnosť v oblasti komunikačných a zabezpečovacích zariadení, prístrojov pre analytickú chémiu a ekológiu.
   Montáž, meranie a opravy meracej a regulačnej techniky.
   Obchodná činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   PCS spol. s r.o. Slezská 4 Praha 2 Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Vladimír Pazdera M. Chúťkovej 47 Bratislava