Utwórz fakturę

EKOPO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy EKOPO
PIN 31347631
TIN 2020317585
Numer VAT SK2020317585
Data utworzenia 29 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba EKOPO
Zelinárska 4
82108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 71 371 €
Zysk 12 068 €
Kapitał 202 758 €
Kapitał własny 189 180 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) kom. +421905960236
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 212,449
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 118,184
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 17,147
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 1,449
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 15,698
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 22-p". 32) 101,037
7. Dłużnych papierów wartościowych i innych długoterminowych aktywów finansowych (065A, 069A,06XA) - /096A/ 101,037
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 93,662
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 33,948
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 33,948
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 33,948
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 59,714
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,772
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 57,942
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 603
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 603
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 212,449
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 201,248
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 181,877
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 181,877
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 12,068
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 11,201
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,564
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,564
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,467
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 88
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 88
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,613
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,031
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,735
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 4,170
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 4,170
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 70,969
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 71,371
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 70,969
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 102
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 58,498
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 3,811
D. Usług (účtová grupa 51) 4,881
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 40,792
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 29,514
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 10,347
4. Koszty społeczne (527, 528) 931
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 679
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 3,693
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 3,693
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 4,642
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 12,873
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 62,277
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 3,756
IX. Dochód z внеоборотных aktywów finansowych Ogółem (p. 32 p. 34) 3,750
3. Inne dochody z papierów wartościowych i udziałów (665A) 3,750
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 62
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 62
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 3,694
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 16,567
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 4,499
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 4,499
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 12,068
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31347631 TIN: 2020317585 Numer VAT: SK2020317585
 • Zarejestrowana siedziba: EKOPO, Zelinárska 4, 82108, Bratislava
 • Data utworzenia: 29 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05 10.07.1998
  Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05 10.07.1998
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Jozef Pohlod 3 319 € (50%) Kuklovská 55 Bratislava 841 05
  Ing. Oľga Pohlodová 3 319 € (50%) Kuklovská 55 Bratislava 841 05
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   10.07.1998Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   09.07.1998Zrušeny spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   19.11.1997Nové sidlo:
   Zelinárska 4 Bratislava 821 08
   18.11.1997Zrušené sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   13.04.1995Nové sidlo:
   Priemyselná 6 Bratislava 821 09
   12.04.1995Zrušené sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 826 60
   29.03.1993Nové obchodné meno:
   EKOPO spol. s. r. o.
   Nové sidlo:
   Šumavská 38 Bratislava 826 60
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   vedenie účtovníctva
   činnosť ekonomického a organizačného poradcu
   činnosť účtovného poradcu
   kúpa rozlilčného tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj v rozsahu voľnej živnosti
   sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
   výkon auditorskej činnosti pre podnikateľské subjekty
   daňové poradenstvo pre podnikateľské subjekty
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Pohlod Kuklovská 55 Bratislava 841 05
   Ing. Oľga Pohlodová Kuklovská 55 Bratislava 841 05