Utwórz fakturę

TTC MARCONI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TTC MARCONI
PIN 31347649
TIN 2020319532
Numer VAT SK2020319532
Data utworzenia 05 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TTC MARCONI
Hraničná 18
82105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 038 012 €
Zysk 162 423 €
Kapitał 768 127 €
Kapitał własny 571 094 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0253410010, 0253413969
Nr(y) faksu 0253413969
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 881,992
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 27,741
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 27,741
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 27,741
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 843,871
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 15,600
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 15,600
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 9,497
8. Podatek odroczony należności (481A) 9,497
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 455,380
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 454,417
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 454,417
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 963
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 363,394
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 560
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 362,834
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 10,380
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 10,380
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 881,992
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 533,517
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,000
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,000
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 9,918
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 42,746
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 42,746
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 118,430
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 118,430
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 162,423
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 348,475
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,040
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,040
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 17,022
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 17,022
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 295,263
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 183,785
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 183,785
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 19,635
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 4,668
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 76,996
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 10,179
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 35,150
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 12,694
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 22,456
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,038,012
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,038,012
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 72,061
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 965,951
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 830,012
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 27,914
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 326,838
C Straty z tytułu utraty wartości zapasów (+/-) (505) 5,147
D. Usług (účtová grupa 51) 250,523
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 195,274
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 146,320
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 44,848
4. Koszty społeczne (527, 528) 4,106
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 2,503
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 14,841
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 14,841
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 6,972
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 208,000
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 427,590
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 55
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 53
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 53
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,668
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 994
2. Pozostałe koszty (562A) 994
O. Walutowe straty (563) 74
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 600
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,613
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 206,387
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 43,964
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 45,622
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,658
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 162,423
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31347649 TIN: 2020319532 Numer VAT: SK2020319532
 • Zarejestrowana siedziba: TTC MARCONI, Hraničná 18, 82105, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06 09.01.1998
  Ing. Andrej Kostráb Tomášikova 37 Poprad 058 01 01.01.2014
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  TTC MARCONI, s.r.o. 200 000 € (100%) Praha 10 100 00 Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   21.01.2014Nový štatutárny orgán:
   Ing. Andrej Kostráb Tomášikova 37 Poprad 058 01 Vznik funkcie: 01.01.2014
   29.04.2011Nové predmety činnosti:
   prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zák. č. 473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti (projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava)
   30.05.2008Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Rezedová 3 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 29.01.2003
   08.03.2007Nový štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Rezedová 3 Bernolákovo 900 27 Vznik funkcie: 29.01.2003
   07.03.2007Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Ivan Medek Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.01.2003
   25.02.2004Nové obchodné meno:
   TTC MARCONI, s.r.o.
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Ivan Medek Sekulská 5 Bratislava 841 04 Vznik funkcie: 29.01.2003
   24.02.2004Zrušené obchodné meno:
   TTC Bratislava, spol. s r.o.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konateľ
   14.08.2003Noví spoločníci:
   TTC MARCONI, s.r.o. IČO: 48 591 254 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 00 Česká republika
   13.08.2003Zrušeny spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   16.07.2002Nové sidlo:
   Hraničná 18 Bratislava 821 05
   Noví spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   15.07.2002Zrušené sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Zrušeny spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   19.06.2001Nové predmety činnosti:
   montáž, údržba a oprava telekomunikačných zariadení
   15.05.2000Noví spoločníci:
   TTC TESLA TELEKOMUNIKACE, s.r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   14.05.2000Zrušeny spoločníci:
   TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   23.11.1998Noví spoločníci:
   TESLA TELEKOMUNIKACE, spol. s r.o. IČO: 41 194 403 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   22.11.1998Zrušeny spoločníci:
   IMTECH CS s.r.o. IČO: 49 356 615 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   09.01.1998Nové obchodné meno:
   TTC Bratislava, spol. s r.o.
   Noví spoločníci:
   IMTECH CS s.r.o. IČO: 49 356 615 Třebohostická 987/5 Praha 10 100 43 Česká republika
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava 811 06
   08.01.1998Zrušené obchodné meno:
   IMTECH EGU, spol. s r.o.
   Zrušeny spoločníci:
   IMTECH EGU, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Ladislav Biro Černyševského 1 Bratislava
   Ing. Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava
   Ing. Peter Hrbík Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. František Irman Lachova 35 Bratislava 851 03
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   RNDr. Ondrej Segeč , CSc. Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Zrušeny štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   06.07.1995Noví spoločníci:
   IMTECH EGU, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   05.07.1995Zrušeny spoločníci:
   IMTECH CS, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Jozef Baltazárovič Mudroňova 101 Bratislava 811 04
   Ing. Peter Danek Romanova 44 Bratislava
   Ing. Zoltán Varga 217 Zlaté Klasy 930 39
   25.11.1993Nové obchodné meno:
   IMTECH EGU, spol. s r.o.
   Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy meracej, riadiacej a regulačnej techniky
   sprostredkovanie v oblasti služieb
   poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky
   nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru
   poskytovanie software - predaj hotových výrobkov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   Noví spoločníci:
   IMTECH CS, s.r.o. Třebohostická 987/5 Praha 10 Česká republika
   Ing. Ladislav Biro Černyševského 1 Bratislava
   Ing. Jozef Čulen Myjavská 6 Bratislava
   Ing. Peter Danek Romanova 44 Bratislava
   Ing. Peter Hrbík Wolkrova 11 Bratislava
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Arnold Peška Palisády 30 Bratislava
   24.11.1993Zrušené obchodné meno:
   RIS, spol. s.r.o.
   Zrušeny predmety činnosti:
   Poskytovanie sofstwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku./ Sprostredkovanie v oblasti služieb. Poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky. Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   05.04.1993Nové obchodné meno:
   RIS, spol. s.r.o.
   Nové sidlo:
   Bajkalská 27 Bratislava 827 21
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Poskytovanie sofstwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku./ Sprostredkovanie v oblasti služieb. Poradenstvo a inžinierska činnosť pri zavádzaní meracej, riadiacej a regulačnej techniky. Nákup a predaj spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti.
   Noví spoločníci:
   Ing. Jozef Baltazárovič Mudroňova 101 Bratislava 811 04
   Ing. František Irman Lachova 35 Bratislava 851 03
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05
   RNDr. Ondrej Segeč , CSc. Líščie Nivy 2 Bratislava 821 08
   Ing. Zoltán Varga 217 Zlaté Klasy 930 39
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Marian Kremničan Gajova 5 Bratislava 811 09
   Ing. Igor Leško , CSc. Studenohorská 20 Bratislava 841 03
   Ing. Koloman Prónay Lehotského 4 Bratislava 811 05