Utwórz fakturę

x.media - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 06.11.2015
Basic information
Nazwa firmy x.media
PIN 31347711
TIN 2020343633
Numer VAT SK2020343633
Data utworzenia 18 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba x.media
Jána Stanislava 23
84105
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 35 299 €
Zysk 2 999 €
Dane kontaktowe
E-mail noro@xmedia.sk
Date of updating data: 06.11.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 41,519
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,545
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,545
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 1,545
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 39,819
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 6,139
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 6,139
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 28,988
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 28,988
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 28,988
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 4,692
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 197
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,495
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 155
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 155
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 41,519
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,309
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 663
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 663
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 8,007
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 8,007
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 2,999
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 23,210
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 102
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 102
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 23,108
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 8,809
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 8,809
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 13,056
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) -33
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 43
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,240
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) -7
Date of updating data: 06.11.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 35,300
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 35,299
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,725
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 32,574
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 30,780
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,878
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 6,137
D. Usług (účtová grupa 51) 18,251
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 3,220
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 2,400
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 820
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 294
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 4,519
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 8,033
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 561
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 561
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -559
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 3,960
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 2,999
Date of updating data: 06.11.2015
Date of updating data: 06.11.2015