Utwórz fakturę

VANCI - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy VANCI
PIN 31347720
TIN 2020333315
Numer VAT SK2020333315
Data utworzenia 24 1993
Company category Verejná obchodná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba VANCI
Nobelova 46
83102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 49 780 €
Zysk 13 474 €
Kapitał 47 790 €
Kapitał własny 23 974 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.vanci.sk/
Telefon(y) kom. +421910946101, +421911846101, +421911746101, +421911946101
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 41,230
4. Utrata wartości nabytych aktywów (+/- 097 ) - /+/- 098/ 176
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 1,121
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 41,230
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 17,556
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 4,082
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 4,082
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) 13,474
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 23,674
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 23,674
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 52
2. Zobowiązań wobec pracowników i ubezpieczeń społecznych (331, 333, 336, 33 razy, 479A) 713
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 558
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 22,351
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 49,780
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 22,832
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 26,143
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 374
VI. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 431
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 36,174
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 16,797
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 1,485
C. Usług (účtová grupa 51) 9,411
D. Wydatki osobiste (účtová grupa 52) 8,461
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 13,606
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 21,282
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 132
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 132
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -132
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 13,474
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) 13,474
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015