Utwórz fakturę

HACCP SUPPORT - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 28.07.2016
Basic information
Nazwa firmy HACCP SUPPORT
PIN 31347738
TIN 2020341587
Numer VAT SK2020341587
Data utworzenia 22 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba HACCP SUPPORT
Račianska 190
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 54 189 €
Zysk 947 €
Dane kontaktowe
E-mail suplatova@grafitec.sk
Telefon(y) 0244871216
Telefon(y) kom. 0905609375
Date of updating data: 28.07.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 44,534
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 10,895
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 10,895
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 10,895
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 33,558
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 691
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 691
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 26,561
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 26,345
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 26,345
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 216
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,306
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 997
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,309
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 81
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 81
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 44,534
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 23,949
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 7,650
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 7,650
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 765
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 765
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 14,587
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 18,509
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -3,922
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 947
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 20,585
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 6,078
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 5,960
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 118
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 14,404
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 4,730
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 4,730
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 831
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,065
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,028
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,700
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 3,050
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 103
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 103
Date of updating data: 28.07.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 54,189
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 54,189
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 222
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 53,967
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 51,538
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 16,590
D. Usług (účtová grupa 51) 12,178
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 15,765
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 11,631
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 4,068
4. Koszty społeczne (527, 528) 66
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 539
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 4,806
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 4,806
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,660
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,651
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 25,421
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 744
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 559
2. Pozostałe koszty (562A) 559
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 185
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -744
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 1,907
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 947
Date of updating data: 28.07.2016
Date of updating data: 28.07.2016