Utwórz fakturę

G. Lehnert - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 24.09.2015
Basic information
Nazwa firmy G. Lehnert
PIN 31347762
TIN 2020299919
Numer VAT SK2020299919
Data utworzenia 05 1993
Company category Komanditná spoločnosť
Zarejestrowana siedziba G. Lehnert
Budova ORBIS, Rajská 7
81108
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 981 869 €
Zysk 14 084 €
Kapitał 1 338 443 €
Kapitał własny 516 477 €
Dane kontaktowe
E-mail lehnert@lehnert.sk
Telefon(y) 0259800411, 0244452678
Nr(y) faksu 0259800400
Date of updating data: 24.09.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 1,488,105
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 322,155
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 322,155
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 203,736
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 118,419
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 1,152,692
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 159,853
2. W toku oraz półfabrykaty własnej produkcji (121, 122, 12х) - /192, 193, 19 razy/ 159,853
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 8,095
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 8,095
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 8,095
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 840,937
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 562,200
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 562,200
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 16,464
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 262,273
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 143,807
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,090
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 140,717
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 13,258
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 13,096
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 162
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 1,488,105
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 459,219
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 200,161
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 200,161
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 244,974
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 244,974
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 14,084
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 1,028,886
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 15,600
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 780
12. Odroczony zobowiązania podatkowego (481A) 14,820
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 1,009,845
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 333,598
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 333,598
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 654,078
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,488
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,707
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 16,974
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,441
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,441
Date of updating data: 24.09.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 986,709
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 981,869
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 977,190
IV. Zmiany w ekwipunku własnej pracy kapitalizowane na zapasach (+/-) (účtová grupa 61) -209
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 1,000
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 3,888
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 957,658
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 43,827
D. Usług (účtová grupa 51) 717,589
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 76,951
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 58,375
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,744
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,832
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 6,654
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 84,956
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 84,956
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 27,681
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 24,211
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 215,565
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 4,631
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 4,014
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 4,014
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 617
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,675
O. Walutowe straty (563) 505
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,170
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) 2,956
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 27,167
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 8,257
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 9,647
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) -1,390
S. Przeniesienie akcji do zysków lub strat, akcjonariuszem (+/- 596) 4,826
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 14,084
Date of updating data: 24.09.2015
Date of updating data: 24.09.2015
 • PIN :31347762 TIN: 2020299919 Numer VAT: SK2020299919
 • Zarejestrowana siedziba: G. Lehnert, Budova ORBIS, Rajská 7, 81108, Bratislava
 • Data utworzenia: 05 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06 02.11.2011
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   06.08.2015Nové sidlo:
   Budova ORBIS, Rajská 7 Bratislava 811 08
   12.08.2014Nový štatutárny orgán:
   komplementár
   10.11.2011Noví spoločníci:
   komplementár JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06
   komanditista JUDr. Ján Ondruš Cajlanská 159 Pezinok 902 01
   Nový štatutárny orgán:
   JUDr. Marta Lehnertová Mišíkova 18 Bratislava 811 06 Vznik funkcie: 02.11.2011
   12.08.2009Noví spoločníci:
   komanditista JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc. Brusnicová 29 Bratislava 831 01
   19.10.2005Nové obchodné meno:
   G. Lehnert, k.s.
   Nová právna forma:
   Komanditná spoločnosť
   Nové predmety činnosti:
   poskytovanie právnych služieb
   Noví spoločníci:
   komanditista Mgr. Radovan Horecký Haburská 41 Bratislava 821 01
   komanditista JUDr. Ján Sabol Zochova 7456/14A Bratislava 811 03