Utwórz fakturę

Lohmann & Rauscher - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 02.10.2015
Basic information
Nazwa firmy Lohmann & Rauscher
PIN 31347827
TIN 2020294716
Numer VAT SK2020294716
Data utworzenia 21 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba Lohmann & Rauscher
Jarošova 1
83103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 4 317 767 €
Zysk 245 030 €
Dane kontaktowe
witryna internetowa http://www.lohmann-rauscher.sk
Telefon(y) +421254410215
Date of updating data: 02.10.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 3,615,692
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 138,945
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 10,311
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 10,311
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 128,634
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 128,634
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 3,464,129
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 448
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 448
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 23,651
8. Podatek odroczony należności (481A) 23,651
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 3,305,725
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 3,299,356
1.a. Handlowa należności należności związanym trzecim (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 1,500
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 3,297,856
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 6,369
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 134,305
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,136
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 133,169
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 12,618
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 12,618
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 3,615,692
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 1,084,151
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 20,613
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.V Inne fundusze z zysku r. 91 + r. 92 14,738
2. Inne fundusze (427, 42X) 14,738
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 796,467
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 1,230,240
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -433,773
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 245,030
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,531,541
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 14
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 14
B.II. Długookresowa postanowienia r. 119 + r. 120 5,990
2. Pozostałe rezerwy (459A, 45X) 5,990
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 2,505,678
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,386,172
1.a. Handlowe zobowiązania wobec podmiotów zależnych (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,318,962
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 67,210
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 28,480
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 15,497
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 73,855
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,674
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 19,859
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 14,234
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 5,625
Date of updating data: 02.10.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 4,317,779
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 4,317,767
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 4,271,759
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 23,500
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 9,258
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 13,250
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 3,979,976
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 2,724,225
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 58,247
D. Usług (účtová grupa 51) 527,431
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 411,532
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 305,788
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 100,706
4. Koszty społeczne (527, 528) 5,038
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 5,323
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 77,356
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 77,356
H. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 2,763
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 152,462
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 20,637
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 337,791
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 985,356
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 12
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 5
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 5
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 7
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,884
O. Walutowe straty (563) 63
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,821
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,872
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 335,919
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 90,889
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 87,843
2. Odroczony podatek dochodowy (+/-) (592) 3,046
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 245,030
Date of updating data: 02.10.2015
Date of updating data: 02.10.2015
 • PIN :31347827 TIN: 2020294716 Numer VAT: SK2020294716
 • Zarejestrowana siedziba: Lohmann & Rauscher, Jarošova 1, 83103, Bratislava
 • Data utworzenia: 21 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Dipl.Ing. Wolfgang Suessle Grillparzerstraße 12 Baden A-2500 Rakúska republika 18.01.2011
  Georg Stadler Peter Jordan Strasse 128 Viedeň 118 0 Spolková republika Rakúsko 17.01.2007
  Holger Mägdefrau Maurer Lange Gasse 98 Haus 17 Viedeň 1230 Rakúska republika 22.06.2012
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Weberei Schönau H.Bouda, Gesellschaft m.b.H. 6 639 € (100%) Schönau an der Triesting 2525 Rakúsko
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   26.09.2015Nové sidlo:
   Jarošova 1 Bratislava 831 03
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   18.07.2012Nový štatutárny orgán:
   Holger Mägdefrau Maurer Lange Gasse 98 Haus 17 Viedeň 1230 Rakúska republika Vznik funkcie: 22.06.2012
   12.10.2011Nový štatutárny orgán:
   Dipl.Ing. Wolfgang Suessle Grillparzerstraße 12 Baden A-2500 Rakúska republika Vznik funkcie: 18.01.2011
   13.02.2007Nový štatutárny orgán:
   Georg Stadler Peter Jordan Strasse 128 Viedeň 118 0 Spolková republika Rakúsko Vznik funkcie: 17.01.2007
   30.11.2000Nové obchodné meno:
   Lohmann & Rauscher, s.r.o.
   Noví spoločníci:
   Weberei Schönau H.Bouda, Gesellschaft m.b.H. Schönau an der Triesting Schönau an der Triesting 2525 Rakúsko
   21.04.1993Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   veľkoobchod s farmaceutickými výrobkami