Utwórz fakturę

LASER - ELTEK - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy LASER - ELTEK
PIN 31348084
TIN 2020319433
Numer VAT SK2020319433
Data utworzenia 16 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba LASER - ELTEK
Šulekova 44
81103
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 110 338 €
Zysk -189 €
Kapitał 43 709 €
Kapitał własny 19 186 €
Dane kontaktowe
E-mail laser-e@nextra.sk
witryna internetowa http://www.laser-e.sk
Telefon(y) kom. +421905238200, +421948759320
Nr(y) faksu 0254414439, 0254411110
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 14 0
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 04 + r. 09 0
3. Innych materialnych niezbywalne aktywów (025, 026, 029, 02X, 032, 042A, 052A) - /085, 086, 089, 08XA, 092A, 094A, 095A/ 24,456
A.III. Внеоборотные aktywa finansowe Ogółem (p. 10-p. 13) 4,659
A.III.1. Udziałowe papiery wartościowe (061, 062, 063, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 137
2. Inne внеоборотные aktywa finansowe (065A, 066A, 067A, 069, 06XA, 043A, 053A) - /095A, 096A/ 19,461
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 25 + r. 34 24,456
A. Sprawiedliwości p. 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 33 18,998
A.I. Kapitał zakładowy p. 27 + r. 28 6,640
A.I.1. Kapitału zakładowego i zmiany w kapitał zakładowy (411 lub +/- 419) lub (+/- 491) 6,640
A.III. Fundusze z zysku (421, 422, 423, 427, 42X) 694
A.V. Niepodzielony zysk lub odkryte strata z lat ubiegłych (428, /-/429) 11,853
A.VI. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) p. 01 - p". 26 + r. 29 + r. 30 + r. 31 + r. 32 + r. 34) -189
B. Zobowiązań linii. 35 + r. 36 + r. 37 + r. 38 + r. 43 + r. 44 + r. 45 5,458
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe, z wyjątkiem kopii aktywów, kredytów i dotacji ogółem (p. 39 p. 42) 5,458
B.IV.1. Krótkoterminowe zobowiązania (316A, 321А, 32XA, 322, 324, 325, 326, 32х, 475A, 476A, 478A, 479A, 47XA) 1,588
3. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341A, 342A, 343A, 345A, 346A, 347A, 34XA) 3,770
4. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe (364, 365, 366, 367, 368A, 36-krotny zoom, 372А, 379, 383A, 384А, 398А, 471A, 472A, 474A, 478A, 479A, 47XA) 100
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (p. 02 p. 07) 110,338
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 56,624
II. Przychody ze sprzedaży własnych produktów i usług (601, 602, 606) 48,856
V. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,858
* Koszty związane z działalnością gospodarczą Ogółem Ogółem (r. 09 r. 17) 107,827
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, (+/- ) 505A, 507) 37,764
B. Zużycia materiałów, energii i innych zasobów z zasilania (501, 502, 503, (+/-) 505A) 15,403
C. Usług (účtová grupa 51) 42,607
E. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 217
F. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (551, (+/-) 553) 3,368
G. Minimalna cena sprzedaży środków trwałych i sprzedanego materiału (541, 542) 5,467
I. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,001
** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 01 - p". 08) 2,511
* Wartości dodanej (p. 02 - p". 09) + (p. 03 + p. 04 + p. 05) - (p. 10 + r. 11) 9,706
* Przychody z działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 21 p. 26) 3
X. Interesu dochód (662) 3
* Koszty działalności finansowej Ogółem-kwota (p. 28 p. 33) 673
N. Walutowe straty (563) 6
O. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 667
** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 20 - p". 27) -670
** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 18 + r. 34) 1,841
P. Koszty z tytułu podatku dochodowego (591, 595) 2,030
*** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 35 - p". 36 - p. 37) -189
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015