Utwórz fakturę

ARCUS SLOVAKIA - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 27.04.2016
Basic information
Nazwa firmy ARCUS SLOVAKIA
PIN 31348297
TIN 2020345503
Numer VAT SK2020345503
Data utworzenia 27 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARCUS SLOVAKIA
vilová 2
85101
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 151 513 €
Zysk 4 585 €
Dane kontaktowe
E-mail arcus@arcusnet.sk
Date of updating data: 27.04.2016
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 62,484
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 30,206
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 30,206
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 30,206
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 32,043
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,686
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,686
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 24,059
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 24,059
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 24,059
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,298
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,070
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,228
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 235
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 235
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 62,484
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 18,685
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 733
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 733
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 6,727
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 6,727
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 4,585
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 43,799
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 478
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 478
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 43,321
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 3,072
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 3,072
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,110
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,210
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 850
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 2,079
Date of updating data: 27.04.2016
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 144,934
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 151,513
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 21,942
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 122,992
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 5,300
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 1,279
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 145,270
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 19,333
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 9,952
D. Usług (účtová grupa 51) 34,390
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 66,725
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 46,023
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,720
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,982
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 320
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 13,068
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 13,068
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1,482
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 6,243
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 81,259
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 2
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 2
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 2
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 139
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 139
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -137
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 6,106
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 1,521
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 1,521
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 4,585
Date of updating data: 27.04.2016
Date of updating data: 27.04.2016
 • PIN :31348297 TIN: 2020345503 Numer VAT: SK2020345503
 • Zarejestrowana siedziba: ARCUS SLOVAKIA, vilová 2, 85101, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Pavel Balogh Jozefa Cigera Hrnoského 1637/26 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02 08.04.2016
  Ing. Pavol Bazovský Rusovská cesta 3298/17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01 08.04.2016
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Pavel Balogh 3 320 € (50%) Bratislava
  IVI, s.r.o. 3 320 € (50%) Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   08.04.2016Nové sidlo:
   vilová 2 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   Nové predmety činnosti:
   Počítačové služby
   Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
   Noví spoločníci:
   IVI, s.r.o. Rusovská cesta 17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Pavel Balogh Jozefa Cigera Hrnoského 1637/26 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 02
   Ing. Pavol Bazovský Rusovská cesta 3298/17 Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
   26.11.1999Noví spoločníci:
   Ing. Pavel Balogh Bradáčova 5 Bratislava
   27.04.1993Nové obchodné meno:
   ARCUS SLOVAKIA s.r.o.
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Nákup, predaj a sprostredkovanie tovarov v rozsahu voľnej živnosti
   Prenájom nehnuteľností
   Leasing, prenájom spotrebného a priemyselného tovaru
   Podnikateľské poradenstvo v obchode, výpočtovej technike
   Výroba, inštal. a servis elektrických strojov a prístrojov
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia