Utwórz fakturę

SYMPEX - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy SYMPEX
PIN 31348319
TIN 2020295739
Numer VAT SK2020295739
Data utworzenia 27 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba SYMPEX
Drotárska cesta 19
81102
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 204 135 €
Zysk 51 686 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0262247045, 0263453931
Telefon(y) kom. 0905925837
Nr(y) faksu 0263453932
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 2,075,871
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 1,186,516
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 1,186,516
A.II.1. Ziemia (031) - /092A/ 161,276
2. Budynków (021) - /081, 092A/ 20,922
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 107,435
7. Zakupionych długoterminowych środków trwałych (042) - /094/ 896,883
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 706,611
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 606,669
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 560,243
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 46,426
B.II. Długoterminowe należności-kwota (p. 42 + r. 46 p. 52) 88,048
B.II.1. Handlowa należności-kwota R. 43 p. 45) 88,048
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 88,048
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 2,508
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 2,508
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 9,386
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 3,579
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,807
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 182,744
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 744
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 182,000
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 2,075,871
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -402,767
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,639
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,639
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 495
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 495
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -461,587
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -461,587
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 51,686
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 2,478,638
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 746
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 746
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 313,120
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 150,724
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 150,724
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 156,526
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 2,788
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,708
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 1,374
B.VI. Bieżące kredyty bankowe (221A, 231, 232, 23X, 461A, 46XA) 43,152
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 2,121,620
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 204,175
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 204,135
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,603
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 200,742
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 790
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 147,398
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 3,677
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 26,326
D. Usług (účtová grupa 51) 24,589
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 20,042
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 14,783
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 5,148
4. Koszty społeczne (527, 528) 111
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 970
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 71,694
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 71,694
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 100
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 56,737
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 148,753
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 40
XIV. Pozostałe przychody z działalności finansowej (668) 40
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,131
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 4,131
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,091
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 52,646
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 51,686
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015