Utwórz fakturę

ARKO Slovakia - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy ARKO Slovakia
PIN 31348343
TIN 2020329047
Numer VAT SK2020329047
Data utworzenia 20 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba ARKO Slovakia
Rebarborová 35
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 29 992 €
Zysk -694 €
Dane kontaktowe
E-mail ravaszova@stonline.sk
Telefon(y) 0905610225, 0905602919
Telefon(y) kom. 0905602919, 0905610225
Nr(y) faksu 0243191012
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 26,222
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 25,692
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 3,257
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 3,257
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 16,948
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 16,840
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 16,840
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 64
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 44
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 5,487
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 664
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 4,823
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 530
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 530
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 26,222
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -15,987
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -22,597
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -22,597
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -694
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 42,209
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 626
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 626
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,345
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 125
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 125
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 36,739
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 172
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 4,309
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 238
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 238
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 29,992
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 29,992
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 2,980
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 27,333
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) -321
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 27,792
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 11,251
D. Usług (účtová grupa 51) 1,559
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 10,985
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 8,163
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 2,778
4. Koszty społeczne (527, 528) 44
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,351
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,428
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,428
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 218
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 2,200
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 17,503
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,934
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 52
2. Pozostałe koszty (562A) 52
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,882
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,934
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 266
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 960
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 960
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -694
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015