Utwórz fakturę

UNIMONT ČAJKOV - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy UNIMONT ČAJKOV
PIN 31348360
TIN 2020329058
Numer VAT SK2020329058
Data utworzenia 28 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba UNIMONT ČAJKOV
Slatinská 4
82107
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 248 495 €
Zysk 18 389 €
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 372,119
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 372,119
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 361,605
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 361,605
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 361,605
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 10,514
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 263
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 10,251
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 372,119
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 -123,805
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,971
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,971
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 332
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 332
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -149,497
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 26,035
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -175,532
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 18,389
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 495,924
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 1,264
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 1,264
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 494,660
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 356,698
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 356,698
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 97,213
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,139
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,468
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 36,142
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,244,395
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,248,495
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 1,244,395
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 4,100
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,225,973
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 19,874
D. Usług (účtová grupa 51) 1,165,658
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 31,860
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 23,173
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,020
4. Koszty społeczne (527, 528) 667
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 8,581
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 22,522
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 58,863
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
XI.1. Odsetki dochody od powiązanych jednostek biznesowych (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 1,254
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,254
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -1,253
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 21,269
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 18,389
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348360 TIN: 2020329058 Numer VAT: SK2020329058
 • Zarejestrowana siedziba: UNIMONT ČAJKOV, Slatinská 4, 82107, Bratislava
 • Data utworzenia: 28 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07 14.10.1999
  Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25 14.10.1999
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ján Bielik 1 162 € (16.7%) Slatinská 4 Bratislava 821 07
  Jozef Bob 1 162 € (16.7%) Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
  Pavel Czira 1 162 € (16.7%) Šamorín 931 01
  Jozef Chlebo 1 162 € (16.7%) Bratislava 821 03
  František Pavešic 1 162 € (16.7%) Hrobákova 10 Bratislava 851 02
  Mgr. Ján Uhnák 1 162 € (16.7%) Čajkov 332 Čajkov 935 24
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   14.10.1999Noví spoločníci:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Pavel Czira Vinohradská 23 Šamorín 931 01
   Jozef Chlebo Exnárova 41 Bratislava 821 03
   František Pavešic Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24
   Nový štatutárny orgán:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   13.10.1999Zrušeny spoločníci:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Pavel Czira Vinohradská 23 Šamorín 931 01
   Jozef Chlebo Exnárova 41 Bratislava 821 03
   František Pavešic Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24
   28.04.1993Nové obchodné meno:
   UNIMONT ČAJKOV, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Montáž a opravy tlakových nádob stabilných.
   Revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob.
   Zámočníctvo, výroba, montáž oceľových konštrukcií a potrubných rozvodov.
   Inžinierska činnosť v oblasti strojárstva.
   Montáž a opravy vyhradených plynových zariadení.
   Kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj, prenájom základných prostriedkov.
   Noví spoločníci:
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Pavel Czira Vinohradská 23 Šamorín 931 01
   Jozef Chlebo Exnárova 41 Bratislava 821 03
   František Pavešic Hrobákova 10 Bratislava 851 02
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ján Bielik Slatinská 4 Bratislava 821 07
   Jozef Bob Nová Dedina 431 Nová Dedinka 935 25
   Mgr. Ján Uhnák Čajkov 332 Čajkov 935 24