Utwórz fakturę

KONTEMO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy KONTEMO
PIN 31348378
TIN 2020319521
Numer VAT SK2020319521
Data utworzenia 14 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba KONTEMO
Horná 1
92700
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 42 231 €
Zysk 1 €
Kapitał 24 056 €
Kapitał własny 15 159 €
Dane kontaktowe
Telefon(y) 0317705795
Nr(y) faksu 0317805474
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 22,185
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 22,159
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 1,204
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 1,172
6. Zaliczki na inwentaryzacji (314A) - /391A/ 32
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 14,693
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 6,264
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 6,264
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 6,563
9. Pozostałe należności (335A, 33XA, 371A, 374A, 375А, 378A) - /391A/ 1,866
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 6,262
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 1,258
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 5,004
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 26
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 26
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 22,185
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 15,160
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 19,918
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 19,918
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 2,661
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 2,661
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -7,420
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 71,979
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -79,399
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) 1
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 7,025
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 897
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 897
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 5,444
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 2,593
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 2,593
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,616
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,005
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 230
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 684
2. Pozostałe rezerwy (323A, 32х, 459A, 45XA) 684
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 42,237
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 42,231
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 42,231
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 41,039
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 353
D. Usług (účtová grupa 51) 5,031
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 35,654
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 25,929
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 8,993
4. Koszty społeczne (527, 528) 732
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 1
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 1,192
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 36,847
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 6
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 6
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 6
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 236
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 236
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -230
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) 962
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 961
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 961
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) 1
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348378 TIN: 2020319521 Numer VAT: SK2020319521
 • Zarejestrowana siedziba: KONTEMO, Horná 1, 92700, Bratislava
 • Data utworzenia: 14 kwiecień 1993
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   16.03.1998Nové obchodné meno:
   KONTEMO, s.r.o.
   Nové sidlo:
   Horná 1 Šaľa 927 00
   Noví spoločníci:
   ECM ECO Monitoring a.s. IČO: 17 312 094 Rezedova 1 Bratislava 821 01
   MENERT, spol. s.r.o. IČO: 17 330 165 Horná 1 Šaľa 927 00
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Michal Ružička Gwerkovej 18 Bratislava
   Ing. Miroslav Wöllner P.J. Palárika 16 Šaľa
   15.03.1998Zrušené obchodné meno:
   KONTEMO, spol. s.r.o., Rezedova l, Bratislava,
   Zrušené sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Zrušeny spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   11.12.1996Noví spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Juraj Kaprinay Martinčekova 15 Bratislava 821 09
   Jaroslav Majerský Gercenova 21 Bratislava 851 01
   10.12.1996Zrušeny spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Marian Hronec Chemická 20 Bratislava 831 04
   Ladislav Lackovič Nobelova 48 Bratislava 831 04
   Jaroslav Majerský Gercenova 14 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Alexander Sokol Holičská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   14.04.1993Nové obchodné meno:
   KONTEMO, spol. s.r.o., Rezedova l, Bratislava,
   Nové sidlo:
   Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   výroba a kompletizácia ekologických monitorovacích zariadení
   projektovanie ekologických monitorovacích zariadení
   servisná činnosť ekologických monito- rovacích zariadení
   systémová kompletácia ekologických monitorovacích zariadení
   kovovýroba
   obchodná činnosť
   Noví spoločníci:
   ECO MONITORING Rezedova 1 Bratislava 821 01
   Marian Hronec Chemická 20 Bratislava 831 04
   Ladislav Lackovič Nobelova 48 Bratislava 831 04
   Jaroslav Majerský Gercenova 14 Bratislava 851 01
   Eva Ružičková Gwerkovej 18 Bratislava 851 01
   Alexander Sokol Holičská 11 Bratislava 851 01
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01
   Nový štatutárny orgán:
   konatelia
   Ing. Jozef Černý Šaštínska 12 Bratislava 841 05
   Ing. Bohuslav Synak Vavilovova 5 Bratislava 851 01