Utwórz fakturę

TORO - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy TORO
PIN 31348441
TIN 2020341686
Numer VAT SK2020341686
Data utworzenia 22 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba TORO
Strečnianska 11
85106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 747 641 €
Zysk -56 636 €
Dane kontaktowe
E-mail toro@toro.sk
Telefon(y) 0915884171, 0245523790
Telefon(y) kom. 0903244700, 0904146914, 0904835298
Nr(y) faksu 0517581254, 0245223792
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 984,219
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 18,870
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 18,870
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 18,870
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 964,282
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 437,574
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 437,574
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 295,450
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 295,450
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 295,450
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 231,258
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 217,516
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 13,742
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 1,067
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 201
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 866
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 984,219
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 124,813
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 6,640
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 6,640
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 664
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 664
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 174,145
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 174,145
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -56,636
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 857,292
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 7,566
5. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (479A, 47XA) 6,595
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 971
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 846,399
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 711,153
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 711,153
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 113,272
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 3,236
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 3,484
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 15,070
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 184
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 3,327
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 3,327
C. Ogółem opłat (p. 142 p. 145) 2,114
2. Naliczone koszty kratkodobé (383A) 2,114
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 746,652
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 747,641
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 746,652
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 989
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 796,958
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 541,515
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 21,813
D. Usług (účtová grupa 51) 157,103
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 63,833
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 45,281
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 15,317
4. Koszty społeczne (527, 528) 3,235
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 1,975
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 1,258
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 1,258
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 6,277
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 3,184
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) -49,317
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 26,221
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 628
XII. Zysk na курсовым różnicy (663) 628
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 4,714
O. Walutowe straty (563) 2,937
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 1,777
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -4,086
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -53,403
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 3,233
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 3,233
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -56,636
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348441 TIN: 2020341686 Numer VAT: SK2020341686
 • Zarejestrowana siedziba: TORO, Strečnianska 11, 85106, Bratislava
 • Data utworzenia: 22 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 22.04.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Mgr. Richard Kalmár 3 254 € (49%) Osuského 46 Bratislava 851 03
  JUDr. Pavel Blažek 3 386 € (51%) Praha Česká republika
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   20.11.2009Noví spoločníci:
   Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Mgr. Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   19.11.2009Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   19.01.2006Nové predmety činnosti:
   prenájom motorových vozidiel
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava 851 03 Vznik funkcie: 22.04.1993
   18.01.2006Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.04.1993
   28.07.2003Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02 Vznik funkcie: 22.04.1993
   27.07.2003Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   08.03.2000Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   Nový štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Rovniankova 6 Bratislava 851 02
   07.03.2000Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniakova 6 Bratislava
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   27.01.1999Nové sidlo:
   Strečnianska 11 Bratislava 851 06
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Rovniakova 6 Bratislava
   JUDr. Pavel Blažek Na Ročkove 502 Praha Česká republika
   26.01.1999Zrušené sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Zrušeny spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   Iva Blažková Tejnická 16 Praha Praha 1
   22.04.1993Nové obchodné meno:
   TORO spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Rustaveliho 7 Bratislava 831 06
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   Obchodná činnosť a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti.
   Výroba a úprava kľúčov.
   Poradenská činnosť v rozsahu predmetu činnosti.
   Noví spoločníci:
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava
   Iva Blažková Tejnická 16 Praha Praha 1
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Richard Kalmár Osuského 46 Bratislava