Utwórz fakturę

European Peripherals - Informacje o firmie, statystyki finansów

Date of updating data: 25.06.2015
Basic information
Nazwa firmy European Peripherals
PIN 31348521
TIN 2020317574
Numer VAT SK2020317574
Data utworzenia 27 kwiecień 1993
Company category Spoločnosť s ručením obmedzeným
Zarejestrowana siedziba European Peripherals
Púchovská 2
83106
Bratislava
Financial information
Sprzedaż i dochody 1 029 613 €
Zysk -9 014 €
Dane kontaktowe
E-mail obchod@european.sk
witryna internetowa http://www.european.sk
Telefon(y) +421244635162, +421244635163, +421244635161
Telefon(y) kom. +421911892003
Nr(y) faksu 0244450424
Date of updating data: 25.06.2015
ASSETS 2014
Suma aktywów p. 02 + p. 33 + r. 74 146,277
A. Aktywa trwałe p. 03 + p. 11 + r. 21 6,210
A.I. Długoterminowe wartości niematerialne i prawne-kwota (p. 04 p. 10) 447
2. Oprogramowanie (013) - /073, 091A/ 447
5. Inne внеоборотные wartości niematerialne i prawne (019, 01X) - /079, 07X, 091A/ 0
A.II. Niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych o łącznej (p. 12 p. 20) 5,763
3. Osobne ruchomości i zestawów elementów ruchomych (022) - /082, 092A/ 5,763
6. Inne niezbywalne rzeczowych aktywów trwałych (029, 02X, 032) - /089, 08X, 092A/ 0
B. Aktywa obrotowe r. 34 + r. 41 + p. 53 + r. 66 + r. 71 139,442
B.I. Zapasów-kwota (p. 35 p. 40) 116,230
B.I.1. Materiał (112, 119, 11Х) - /191, 19 razy/ 81
5. Towar (132, 133, 13Х, 139) - /196, 19 razy/ 116,149
B.III. Krótkoterminowa należności-kwota (p. 54 + r. 58 p. 65) 15,044
B.III.1. Handlowa należności-kwota R. 55 p. 57) 9,089
1.c. Pozostałe należności (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA) - /391A/ 9,089
7. - Płatności podatkowych i dotacji (341, 342, 343, 345, 346, 347) - /391A/ 5,955
B.V. Sprawozdania finansowe p. 72 + r. 73 8,168
B.V.1. Pieniądze (211, 213, 21Х) 756
2. Rachunki bankowe (221A, 22X +/- 261) 7,412
C. Ogółem opłat (p. 75 p. 78) 625
2. Koszty przyszłych okresów krótkoterminowe (381A, 382A) 507
4. Naliczonych przychodów krótkoterminowe (385A) 118
LIABILITIES 2014
OGÓŁEM kapitał i zobowiązania r. 80 + r. 101 + r. 141 146,277
A. Sprawiedliwości r. 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 100 17,414
A.I. Kapitał-kwota (r. 82 p. 84) 9,959
A.I.1. Kapitał zakładowy (411 lub +/- 491) 9,959
A.III. Inne fundusze kapitałowe (413) 71,943
A.IV. Prawny fundusze rezerwowe r. 88 + r. 89 993
A.IV.1. Prawne fundusz rezerwowy, niepodzielne fundusz (417A, 418, 421А, 422) 993
A.VII. Zysk / strata z lat ubiegłych r. 98 + r. 99 -56,467
A.VII.1. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych (428) 4,195
2. Skumulowane straty z lat ubiegłych (/-/429) -60,662
A.VIII. Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu /+-/ p. 01 - p". 81 + r. 85 + r. 86 + r. 87 + r. 90 + r. 93 + r. 97 + r. 101 + r. 141) -9,014
B. Zobowiązań linii. 102 + r. 118 + r. 121 + r. 122 + r. 136 + r. 139 + r. 140 128,863
B.I. Zobowiązania długoterminowe-kwota (p. 103 + r. 107 p. 117) 2,598
9. Zobowiązania z funduszu socjalnego (472) 973
10. Pozostałe zobowiązania długoterminowe (336, 372А, 474A, 47XA) 1,625
B.IV. Zobowiązania krótkoterminowe-kwota (p. 123 + r. 127 r. 135) 41,411
B.IV.1. Zobowiązania kwota (p. 124 p. 126) 13,269
1.c. Inne zobowiązania z zobowiązania (321А, 322A, 324А, 325A, 326A, 32XA, 475A, 476A, 478A, 47XA) 13,269
5. Zobowiązania firmy i stowarzyszenia,(364, 365, 366, 367, 368, 398А, 478A, 479A) 20,859
6. Zobowiązań wobec pracowników (331, 333, 33 razy, 479A) 1,330
7. Obowiązek ubezpieczenia społecznego (336) 1,001
8. Zobowiązania podatkowe i dotacje (341, 342, 343, 345, 346, 347, 34X) 3,438
10. Pozostałe zobowiązania (372А, 379A, 474A, 475A, 479A, 47XA) 1,514
B.V. Krótkoterminowe postanowienia r. 137 + r. 138 854
B.V.1. Ustawowe rezerwy (323A, 451A) 854
B.VII. Krótkoterminową pomoc finansową (241, 249, 24x, 473A, /-/255A) 84,000
Date of updating data: 25.06.2015
Income and expenses 2014
* Obrotu netto (część rachunkowości tr. 6 zgodnie z ustawą) 1,024,714
** Dochód z działalności gospodarczej łączna kwota (r. 03 r. 09) 1,029,613
I. Przychody ze sprzedaży towarów (604, 607) 998,685
III. Przychody ze sprzedaży usług (602, 606) 26,029
VI. Wpływy ze sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych rzeczowe aktywa trwałe i rzeczowe (641, 642) 4,166
VII. Inne dochody z działalności gospodarczej (644, 645, 646, 648, 655, 657) 733
** Koszty związane z działalnością gospodarczą w osi R. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14 + r. 15 + r. 20 + r. 21 + r. 24 + r. 25 + r. 26 1,029,118
A. Koszty nabycia sprzedanych towarów (504, 507) 857,238
B. Zużycie materiałów, energii i inne niematerialne wartości dostaw (501, 502, 503) 13,442
D. Usług (účtová grupa 51) 75,502
E. Wydatki na personel (p. 16 p. 19) 65,858
E.1. Wynagrodzenie (521, 522) 47,647
3. Koszty ubezpieczenia społeczne (524, 525, 526) 16,734
4. Koszty społeczne (527, 528) 1,477
F. Podatki i opłaty (účtová grupa 53) 494
G. Amortyzacja i straty z tytułu utraty wartości внеоборотных aktywa niematerialne i rzeczowe aktywa trwałe (p. 22 + r. 23) 2,942
G.1. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych i środków trwałych (551) 2,942
I. Rezerwy na wątpliwe długów (+/-) (547) 8,085
J. Pozostałe wydatki na działalność gospodarczą (543, 544, 545, 546, 548, 549, 555, 557) 5,557
*** Zysk / strata z działalności operacyjnej (+/-) (PS. 02 - p". 10) 495
* Wartości dodanej (p. 03 + p. 04 + p. 05 + r. 06 + p. 07) - (p. 11 + r. 12 + r. 13 + p. 14) 78,532
** Przychody z działalności finansowej Ogółem r. 30 + r. 31 + r. 35 + r. 39 + r. 42 + r. 43 + r. 44 1
XI. Interesu dochód (p. 40 + r. 41) 1
2. Pozostałe odsetki dochody (662A) 1
**. Koszty działalności finansowej, wzdłuż r. 46 + r. 47 + r. 48 + r. 49 + p. 52 + p. 53 + r. 54 6,630
N. Koszty oprocentowania (p. 50 + r. 51) 2,650
2. Pozostałe koszty (562A) 2,650
O. Walutowe straty (563) 2
Q. Pozostałe koszty z działalności finansowej (568, 569) 3,978
*** Zysk / strata z działalności finansowej (+/-) (PS. 29 - p. 45) -6,629
**** Zysk / strata za okres przed opodatkowaniem (+/-) (PS. 27 + r. 55) -6,134
R. Podatek dochodowy (F. 58 + r. 59) 2,880
R.1. Podatek dochodowy do zapłaty (591, 595) 2,880
**** Zysk / strata za okres sprawozdawczy po opodatkowaniu (+/-) (PS. 56 - p. 57 - p". 60) -9,014
Date of updating data: 25.06.2015
Date of updating data: 25.06.2015
 • PIN :31348521 TIN: 2020317574 Numer VAT: SK2020317574
 • Zarejestrowana siedziba: European Peripherals, Púchovská 2, 83106, Bratislava
 • Data utworzenia: 27 kwiecień 1993
 • Członkowie zarządu:
  Osoba Funkcja Zarejestrowana siedziba Data
  Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06 27.04.1993
 • Właściciele:
  Osoba Funkcja Udostępnij Zarejestrowana siedziba
  Ing. Matúš Vaverčák 9 959 € (100%) Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06
  • Historia zmian w firmie i prezentacja rejestrów handlowych:
   03.12.2010Nové sidlo:
   Púchovská 2 Bratislava 831 06
   02.12.2010Zrušené sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   26.06.2008Nové sidlo:
   Rožňavská 2 Bratislava 821 01
   25.06.2008Zrušené sidlo:
   Trnavská cesta 60 Bratislava 821 02
   17.10.2007Nové predmety činnosti:
   podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
   prenájom hnuteľných veci v rozsahu voľnej živnosti
   reklamná a propagačná činnosť
   úprava a údržba zelene, sadovnícke práce
   výmena jednoduchých mechanických časti strojov podľa odporúčania výrobcu
   16.10.2007Zrušeny spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 Wien 1030 Rakúska republika
   15.07.2005Nové sidlo:
   Trnavská cesta 60 Bratislava 821 02
   14.07.2005Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   26.06.2004Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 821 02
   Noví spoločníci:
   Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 Wien 1030 Rakúska republika
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Nad Kúriou 9140/4 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   25.06.2004Zrušené sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 826 30
   Zrušeny spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 1030 Wien Rakúsko
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   08.07.2003Noví spoločníci:
   KAMOCAN-OST Holding GmbH Traungasse 11 1030 Wien Rakúsko
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06
   Nový štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Tbiliská 11 Bratislava 831 06 Vznik funkcie: 27.04.1993
   07.07.2003Zrušeny spoločníci:
   European Peripherals s r.o. Praha Na rozdílu 30 Praha 6 Česká republika
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   Zrušeny štatutárny orgán:
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   31.03.1998Nové predmety činnosti:
   montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
   telefónnych prístrojov a záznamníkov
   telefaxov značka CANON
   05.09.1996Nové predmety činnosti:
   automatizované spracovanie dát
   kopírovacia služba
   prenájom kancelárskej a reprodukčnej techniky
   opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
   27.04.1993Nové obchodné meno:
   European Peripherals spol. s r.o.
   Nové sidlo:
   Sabinovská 8 Bratislava 826 30
   Nová právna forma:
   Spoločnosť s ručením obmedzeným
   Nové predmety činnosti:
   kúpa rozličného tovaru v rozsahu voľnej živnosti za účelom jeho ďalšieho predaja a predaj
   poskytovanie softwaru - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi alebo vyhotovovanie programov na zákazku
   sprostredkovanie obchodnej činnosti
   Noví spoločníci:
   European Peripherals s r.o. Praha Na rozdílu 30 Praha 6 Česká republika
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava
   Nový štatutárny orgán:
   konateľ
   Ing. Matúš Vaverčák Školská 14 Bratislava